Phát hiện nhiều sai phạm về sử dụng tên miền quốc tế

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết, trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhiều tỉnh thành đã tiến hành các đợt thanh tra đột xuất về hoạt động cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn. Kết quả thanh tra cho thấy 100% đối tượng thanh kiểm tra đều sai phạm.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Báo động số vụ vi phạm

Hoạt động thanh tra nhằm vào các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế (các Nhà đăng ký tên miền quốc tế) và các tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông tại website http://www.thongbaotenmien.vn. Kết quả thanh tra cho thấy, 100% đối tượng thanh kiểm tra đều sai phạm chủ yếu là các cá nhân, tổ chức không tuân thủ theo những quy định trong Điều 23 Luật Công nghệ thông tin, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 24/2015/TT-BTTT của Bộ TT&TT.

Cụ thể, trong tháng 4/2015, Sở TT&TT Đồng Nai đã tiến hành thanh tra 9 đối tượng có hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế và sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử mà không thông báo theo quy định. Trong đó, 9/9 tổ chức, cá nhân đều vi phạm hành vi sử dụng tên miền quốc tế không thông báo với Bộ TT&TT. Ngoài ra,  4/9 tổ chức cá nhân đồng thời vi phạm hành vi cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế mà không đăng ký với Bộ TT&TT, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam do Bộ TT&TT định và 1/9 cá nhân đồng thời vi phạm hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép.

Trong tháng 10/2015, Sở TT&TT Cần Thơ đã tiến hành thanh tra đối với 12 đối tượng là các tổ chức, cá nhân cung cấp và sử dụng tên miền quốc tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra xác định, tất cả 12 đối tượng thanh tra đều có hành vi vi phạm về việc sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác với Bộ TT&TT.

Tháng 12/2015, Sở TT&TT Đồng Tháp cũng đã tiến hành thanh tra 10 đối tượng trong đó 4 đối tượng là tổ chức và 6 đối tượng là cá nhân có chuyên môn về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Qua thanh tra phát hiện 10/10 tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế nhưng không thông báo với Bộ TT&TT theo đúng quy định.

Những tổ chức, cá nhân vi phạm ở TP. Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp đều cho biết không nắm bắt được các quy định pháp luật cụ thể về lĩnh vực tên miền khi cung cấp dịch vụ và đăng ký sử dụng tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử dẫn đến việc không thông báo với Bộ TT&TT tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thanh tra Sở đã nhắc nhở đối với các hành vi vi phạm, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định.

Sẽ thắt chặt quản lý

Theo VNNIC, để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, Sở TT&TT các tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, cũng như tuyên truyền về hoạt động đăng ký, cung cấp dịch vụ và sử dụng tên miền quốc tế với quy mô lớn và toàn diện hơn. Hoạt động này nhằm chấn chỉnh và đưa việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế đi vào nề nếp theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Thắt chặt quản lý hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Thanh tra ngành TT&TT để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký và chủ thể sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Hiện tại, việc quản lý tên miền quốc tế quy định các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế phải thực hiện khai báo thông tin trên môi trường mạng theo quy định với Bộ TT&TT tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn. Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thực hiện đúng quy định đồng thời phải cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình quản lý với cũng thông qua môi trường mạng.

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã quy định Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ là  phải quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân; phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông….

Theo quy định tại Điều 23 Luật Công nghệ Thông tin thì các tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ TT&TT tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn, khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó.

Tại Điều 21 Thông tư số 24/2015/TT-BTTT có nêu: “Chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế cho công cộng, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phải gửi báo cáo việc cung cấp dịch vụ cho Bộ TT&TT (VNNIC) theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc bản sao có chứng thực các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014); bản dịch được công chứng hợp đồng ký với ICANN hoặc hợp đồng ký với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế để cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam”.

Ngoài ra, trước ngày 15 của tháng đầu tiên hàng quý, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà mình đang quản lý về VNNIC trên môi trường mạng theo hướng dẫn chi tiết được quy định tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.

Theo Nghị định 174/2013/NĐCP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì tại Điều 41 hành vi sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng.

Điều 42 Nghị định 174/2013/NĐCP cũng quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với các hành vi: nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thực hiện việc thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông các thông tin theo quy định; Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam không báo cáo việc cập nhật danh sách tên miền quốc tế mà mình đang quản lý với Bộ Thông tin và Truyền thông qua môi trường mạng theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam nhưng không phải là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

(Thanh Huyền)