Polestar: Hỗ trợ giám sát quản trị tập trung hạ tầng CNTT toàn ngành Tài chính

Với số lượng lớn mạng LAN, máy chủ, thiết bị bảo mật... trong khi đó, công tác quản trị lại đang rất rời rạc, thiếu thống nhất, do đó, nhu cầu triển khai công tác quản trị hệ thống CNTT toàn ngành Tài chính đang trở nên rất cấp thiết.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đánh giá của ITPlus VietNam, hạ tầng mạng CNTT Bộ Tài chính được chia thành 2 trung tâm miền, trong đó Trung tâm miền Bắc thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành các thiết bị mạng WAN trực thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở ra các tỉnh thành phía Bắc, có khả năng bao tròm giám sát thông tin vận hành quản lý của Trung tâm miền Nam. Còn Trung tâm miền Nam được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành các thiết bị mạng WAN trực thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh thành phía Nam. Hiện mạng LAN nội bộ được bố trí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ 3 nhóm đối tượng chính là người dùng, các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng điều hành với cơ chết quản lý tương tự như mạng WAN. Ngoài ra còn có hệ thống Intranet và hệ thống các ứng dụng, cơ sở dữ liệu tác nghiệp và điều hành như CSDL Oracle, Microsoft SQL Server, Hệ thống lưu trữ SAN và đĩa sao lưu....
 
Với hạ tầng CNTT như vậy, Bộ Tài chính đang sử dụng nhiều cách thức và công cụ giám sát. Điển hình như phần mềm Solarwinds để giám sát hạ tầng mạng, tuy nhiên, bộ giám sát này cũng tồn tại một số hạn chế như chỉ đáp ứng một phần nhu cầu giám sát; chỉ hỗ trợ phân tích gói tin, traffic đối với Cisco (Netfow) không đáp ứng các thiết bị khác như Juniper. Đối với một số thiết bị giám sát qua syslog, thông tin hiển thị chưa trực quan, rõ ràng. Trong khi đó, việc giám sát phải đáp ứng giám sát trạng thái kết nối, bằng thông kết nối, chất lượng kênh truyền, hiệu năng hạ tầng truyền thông, giám sát thông tin cấu hình, giám sát MPLS và VPN...
 
Đối với hệ thống Intranet, toàn bộ hệ thống đang sử dụng phần mềm giám sát Scom của Microsoft song giao diện công cụ giám sát hiện tại còn riêng lẻ, độc lập và chưa lọc được cảnh báo cần thiết với người dùng.Về việc giám sát hệ thống cơ sở dữ liệu, hiện đang sử dụng phần mềm Gridcontrol với plugin giám sát Oracle và sử dụng cơ chế cài Agent để giám sát. Hay như giải pháp đáp ứng giám sát chuyên sâu Oracle như xây dựng được sơ đồ hệ thống dịch vụ gồm các dịch vụ gồm các thành phần host, data, listener...hỗ trợ nguyên nhân gốc.
 
Trước những yêu cầu này, giải pháp Polestar EMS đang được thử nghiệm tại Bộ Tài chính được đánh giá là có thể cung cấp quản lý tích hợp cho hạ tầng CNTT và ứng dụng doanh nghiệp; ITSM/ITAM hỗ trợ quản lý dịch vụ CNTT và quá trình hoạt động DCA là giải pháp cho tự động hóa các nhiệm vụ khác nhau được tiến hành trở Trung tâm dữ liệu; Dashboard là giải pháp cho giám sát các trạng thái hoạt động CNTT cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý tích hợp EMS, NMS, DPM... để tự động kiểm soát nguồn lực CNTT của các đơn vị. Đây là giải pháp tích hợp nhằm điều hành hệ thống doanh nghiệp trong môi trường phân tán có tính chất liên tục 24/7 bằng cách cung cấp sự tích hợp điều hành/quản lý.
 
Kết quả triển khai thử nghiệm cho thấy hệ thống đã quản lý tập trung toàn bộ hạ tầng CNTT trên cùng một giao diện có tính trực quan, cảnh báo cao. Các đối tượng (máy chủ, thiết bị mạng, database) được liệt kê theo các tab riêng biệt hỗ trợ việc xem xét nhanh chóng, thuận tiện. Trong giao diện giám sát tổng quan - Service Map, các node (máy chủ, thiết bị mạng, CSDL) và các component, link đều là những đối tượng đồ họa (object) hỗ trợ menu context để truy cập các thông tin liên quan. Điều này giúp rút ngắn thời gian xác định nguyên nhân, xử lý sự cố. Tại giao diện này còn cho phép cán bộ giám sát có thể phát hiện hanh một component trong thiết bị (node) bị lỗi mà không cần phải click vào noede để chuyển từ bản đồ tổng vào bản đồ chi tiết làm mất view bao quát toàn mạng tại thời điểm đó.
 
Theo ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, với số lượng lớn mạng LAN, máy chủ, thiết bị bảo mật... Công tác quản trị hệ thống CNTT tài chính rất cấp thiết. Thực tế hiện nay, công tác quản trị đang rất rời rạc, thiếu thống nhất, do đó, mong muốn chung của Bộ Tài chính là đưa ra một hệ thống quản trị toàn ngành, thống nhất, có tính liên thông. ITPlus là đơn vị đầu tiên đem vào thử nghiệm tại Bộ Tài chính. Liên quan nội dung triển khai tiếp theo, cần nghiên cứu sâu hơn để có cái nhìn tổng thể chung về bức tranh giám sát CNTT toàn ngành. Cần tính toán sizing cho hệ thống quản trị chung của Bộ Tài chính, tiếp theo là quy hoạch lại hệ thống máy chủ... Hơn nữa, cần phải có tổ chức triển khai có tính thống nhất chung toàn ngành, đặc biệt trong bối cảnh đang triển khai rất nhiều hệ thống lớn.
 
Về phía mình, Tổng Giám đốc ITPlus Vietnam cho biết, Polestar là sản phẩm đã được chứng thực qua quá trình sử dụng của các khách hàng của ITPus tại Việt Nam. Bộ Tài chính có quy mô số lượng thiết bị cũng như độ phức tạp về hạ tầng CNTT, tuy nhiên, chúng tôi rất tự tin với kinh nghiệm 5 năm triển khai tại Việt Nam có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ phía Bộ Tài chính.
 
(T.Hương)