Quý 3/2014: 4 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet

Công ty hàng đầu thế giới về tên miền và an ninh mạng - VeriSign, Inc vừa công bố, trong Quý 3/2014 (tính đến ngày 30/9/2014) có 4 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 284 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD).

Mức gia tăng 4 triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,6 phần trăm so với Quý 2/2014.Mức gia tăng 4 triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,6 phần trăm so với Quý 2/2014.

Mức gia tăng 4 triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,6 phần trăm so với Quý 2/2014. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 18,1 triệu, hay 6,8 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước. 

Các tên miền cấp cao .COM và .NET đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 3/2014, đạt tổng số khoảng 130,0 triệu tên miền trong vùng được điều chỉnh cho .COM và .NET, tăng 3,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9/2014, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .COM tương đương 114,9 triệu, trong khi .NET tương đương 15,1 triệu. 

Tổng đăng ký mới cho .COM và .NET đạt 8,7 triệu trong Quý 3/2014.Trong Quý 3/2013, tổng đăng ký mới cho .COM và .NET đã đạt 8,3 triệu. 

Verisign công bố Báo cáo tóm tắt ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê và phân tích về ngành Tên miền. Bản sao của Báo cáo tóm tắt ngành Tên miền Quý 3/2014, cũng như các báo cáo trước đó, có thể được tải về tại VerisignInc.com/DNIB.

Trong Quý 3/2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 114 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 318 tỷ lượt, mức tải lượng truy vấn trung bình và đỉnh điểm cao nhất trong riêng một quý cho đến nay. So với quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 20,1 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 55,6 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 40 phần trăm và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã tăng 202,1 phần trăm. 

Theo VeriSign, mặc dù vẫn chưa biết rõ các hệ thống cryptocurrency (tiền tệ kỹ thuật số) có tác động như thế nào đối với “thế giới thực” trong ngành Tài chính, nhưng có thể thấy rõ các ứng dụng trên nền Internet được kích hoạt bởi kết nối mạng và điện toán có mặt ở khắp nơi, là động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới về tài chính.

(GN)