Quý I: FPT đạt lợi nhuận trước thuế 581 tỷ đồng

Kết thúc Quý 1, lợi nhuận trước thuế FPT đạt 581 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 108% kế hoạch Quý 1.

Quý I: FPT đạt lợi nhuận trước thuế 581 tỷ đồng

Tính ra, lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 của FPT đạt 480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 361 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu FPT dao động trong biên độ 65.000 – 71.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.205.018 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 84,3 tỷ đồng/phiên. Kết thúc Quý 1 lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.312 đồng/cổ phiếu. 

Đáng chú ý, mảng Bán lẻ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 89% so với cùng kỳ và bắt đầu có lãi trong Quý 1. Tiếp theo đó, doanh thu mảng Phân phối tăng trưởng tốt 33% so cùng kỳ nhờ đóng góp của các nhãn hàng điện thoại mới, đặc biệt là iPhone (bắt đầu phân phối iPhone từ tháng 4/2013). Doanh thu khối Viễn thông tăng trưởng 22%, cụ thể, doanh thu dịch vụ băng rộng tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, quý I, doanh thu khối Công nghệ chỉ tăng trưởng nhẹ 2% song trong thời gian tới, triển vọng dự kiến sẽ tốt hơn nhờ vào việc triển khai các hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký. Thực tế, tổng giá trị hợp đồng thắng thầu và các hợp đồng đã ký riêng trong Quý 1 của các mảng Giải pháp phần mềm, Tích hợp hệ thống, Dịch vụ CNTT đạt xấp xỉ 840 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ đóng góp của các mảng Giải pháp phần mềm và Dịch vụ CNTT.

(HTH)