Ra mắt cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên

Microsoft Việt Nam vừa phối hợp với Hội Tin học Việt Nam giới thiệu cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên (http://msdnvietnam.net) và cổng thông tin dành cho cộng đồng hệ thống thông tin Việt Nam http://Technetvietnam.net.

Ra mắt cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên

Tại 2 cổng này sẽ cung cấp nhiều thông tin miễn phí, giáo trình học liệu được phân chia thành các chuyên đề, chuyên ngành công nghệ cụ thể mà sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng của mình trong tương lai trên nền tảng công nghệ của Microsoft. Cộng đồng phát triển phần mềm Việt Nam sẽ luôn được cập nhật thông tin mới nhật về công nghệ của Microsoft đang được phát triển và ứng dụng trên thế giới.

Bên cạnh đó, http://msdnvietnam.net và http://Technetvietnam.net còn là một nơi để chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các vấn đề liên quan về phát triển phần mềm. Hệ thống bao gồm các diễn đàn, Wikis, nhóm người dùng, Video trình bày bằng Silverlight và cả thông tin việc làm. Tại đây, các bạn trẻ sẽ có cơ hội rất tốt để học tập từ những người hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, lập trình viên trong và ngòai nước.

(Sao Mai)