Ra mắt cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Chiều qua (18/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn. Đây sẽ là địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua môi trường Internet.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Theo BHXH Việt Nam, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đã giảm khoảng 100 giờ so với trước đây. Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam được khai trương và đi vào hoạt động sẽ là địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT qua môi trường mạng Internet.

Sắp tới, BHXH Việt Nam sẽ tiến hành cấp số định danh đối tượng tham gia BHXH, BHYT làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và triển khai các phần mềm nghiệp vụ tập trung toàn quốc, nghiên cứu triển khai thẻ BHYT điện tử; cung cấp các dịch vụ công bằng giao dịch điện tử giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan BHXH. Phấn đấu đến hết năm 2015, khoảng 90% đơn vị giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và để đạt mục tiêu số giờ giao dịch của doanh nghiệp đối với hệ thống BHXH Việt Nam còn 49,5 giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của BHXH Việt Nam trong triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, giảm từ 345 giờ/1 năm làm thủ tục BHXH năm 2014 xuống còn 235 giờ. BHXH Việt Nam phải tiếp tục cải cách để phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, hay nói cách khác là làm tốt hơn việc thực hiện các chính sách xã hội, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thảo luận và quyết định phải giảm từ 235 giờ làm thủ tục BHXH trong một năm xuống còn 49,5 giờ, ngang bằng với các nước ASEAN-6 và tiếp tục giảm để bằng với các nước ASEAN-4.

(Thanh Huyền)