Ra mắt dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm

Hôm qua (25/5), Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khai trương 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, thời gian từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận giấy Đăng ký kiểm tra do cơ quan Đăng kiểm cấp chỉ còn vài giờ, rút ngắn rất nhiều so với việc thực hiện thủ công theo quy trình trước đây.

Lễ khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm diễn ra ngày 25/5.Lễ khai trương dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực đăng kiểm diễn ra ngày 25/5.

Ba dịch vụ công trực tuyến mức 4 lĩnh vực Đăng kiểm vừa được kết nối tham gia cơ chế một cửa quốc gia gồm có: Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Việc kết nối các thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia mang lại nhiều lợi ích cho các DN. Theo đó, thời gian từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận Giấy đăng ký kiểm tra do cơ quan Đăng kiểm cấp chỉ còn vài giờ, rút ngắn rất nhiều so với việc thực hiện thủ công theo quy trình trước đây.

Cách thức gửi nhận hồ sơ, thông báo kết quả được thực hiện hoàn toàn trực tuyến tạo điều kiện rất thuận lợi cho DN trong việc phối hợp với cơ quan Đăng kiểm. Chứng chỉ cấp ra là văn bản điện tử có chữ ký số, tạo điều kiện cho DN khi tiếp xúc và liên hệ với các cơ quan Hải quan, Đăng kiểm, Thuế, Công an. Bên cạnh đó, DN được sử dụng nhiều phương thức thanh toán hết sức đa dạng như thanh toán trực tuyến, bảo lãnh ngân hàng, ký quỹ và nộp trực tiếp tại cơ quan Đăng kiểm, tạo tâm lý thoải mái và làm hài lòng DN.

Tại lễ khai trương diễn ra ngày 25/5, ông Phạm Duy Ninh, quyền Giám đốc Trung tâm CNTT của Bộ GTVT cho biết, đến nay Bộ GTVT đã triển khai xây dựng hệ thống CNTT kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến tham gia thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong phạm vi nhà nước của Bộ GTVT, với tổng cộng 11 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thuộc lĩnh vực Hàng hải, Đăng kiểm, Đường bộ và Đường thủy.

(Thanh Huyền)