Ra mắt Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước

Sáng nay 26/8, Bộ Nội vụ chính thức khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước tại địa chỉ http://tochucnhanuoc.vn/ và http://tochucnhanuoc.gov.vn/ nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng bấm nút khai trương Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước.

Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước. Tạp chí có trọng tâm phản ánh là lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý công chức, công vụ, quản lý địa giới hành chính, biên chế nhà nước, quản lý công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước cho biết: "Với giao diện thân thiện hướng tới người dùng, màu sắc trang nhã, nhiều liên kết và khả năng truy cập đảm bảo, đây sẽ là nơi cung cấp cho bạn đọc thông tin về thời sự chính trị, hoạt động tổ chức nhà nước gắn với hoạt động của lãnh đạo Bộ, ngành Nội vụ và địa phương, các cơ chế chính sách thí điểm, đang xây dựng và triển khai..."

Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước có 8 chuyên mục chính về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương, nghiên cứu - trao đổi, nhìn ra thế giới, từ điển hành chính mở, bạn đọc viết và học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tạp chí điện tử còn cung cấp thông tin qua các phóng sự ảnh, video và qua việc liên kết đăng tải nhiều thông tin hữu ích, thường thức.

(Thanh Huyền)