Ra mắt website cải cách chế độ công vụ

Sáng nay 29/9, trang thông tin điện tử của Ban chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức chính thức được Bộ Nội vụ giới thiệu tại địa chỉ http://caicachcongvu.gov.vn.

Website là cầu nối của Ban chỉ đạo Trung ương với Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.Website là cầu nối của Ban chỉ đạo Trung ương với Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Đây sẽ là nơi trao đổi thông tin trên mạng Internet, trở thành cầu nối của Ban chỉ đạo Trung ương với Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với chính đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đây cũng là kênh thông tin để phục vụ việc trao đổi nội bộ, từng bước điện tử hóa trong công tác báo cáo, trao đổi thông tin.

Việc đưa website vào hoạt động nhằm mục đích ứng dụng CNTT để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến các hoạt động của Ban chỉ đạo tới cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ bạn đọc. Nội dung website bao gồm các chuyên mục như tin hoạt động, hệ thống văn bản, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của đề án, giới thiệu Ban chỉ đạo, thông báo điều hành...

Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" do Chính phủ ban hành ngày 18/10/2012, đang được triển khai với rất nhiều chương trình, nội dung quan trọng mang tính thời sự, được dư luận đặc biệt quan tâm như tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, thi tuyển cán bộ lãnh đạo, đánh giá công chức, viên chức...

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến Đề án, việc ra đời website về cải cách công vụ là việc làm cần thiết, nhằm tạo ra kênh thông tin riêng, cung cấp thông tin tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

(Thanh Huyền)