Sắp diễn ra Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V

(eFinance Online) - Cục Tin học và Thống kê tài chính đang lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V. Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2017.
Sắp diễn ra Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị tài chính địa phương thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê tài chính giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Bộ Tài chính điện tử được đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Hội nghị lần này dự kiến sẽ tập trung vào các nội dung như: Tổng kết đánh giá công tác triển khai ứng dụng CNTT và thống kê giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2016; kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính, kế hoạch chi tiết 2017 - 2018; công tác triển khai CNTT và thống kê của các cơ quan tài chính địa phương; tăng cường ổn định chức năng, nhiệm vụ tin học và thống kê tài chính địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; công tác bảo đảm an toàn thông tin ngành Tài chính; phổ biến văn bản, chính sách triển khai ứng dụng CNTT và thống kê.

Được biết, cứ 5 năm một lần Bộ Tài chính lại tổ chức Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính với nội dung tương ứng cho mỗi giai đoạn triển khai CNTT và thống kê theo yêu cầu công tác hiện đại hoá trong toàn ngành. Hội nghị lần này được tổ chức trong bối cảnh khá đặc biệt, theo đó giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ cũng như Bộ Tài chính đang đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đối với công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan tài chính địa phương, theo Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015, các Sở Tài chính đều thành lập Phòng Tin học và Thống kê làm đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị tài chính trên địa bàn thành phố. Đối với lĩnh vực thống kê, trong thời gian qua, triển khai thực hiện Luật Thống kê số 89/2015/QH13, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ra Quyết định số 2688/QĐ-BTC ngày 19/12/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê tại Bộ Tài chính.

Trong bối cảnh như vậy, Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V hứa hẹn sẽ là một sự kiện kết nối các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị tài chính địa phương trong việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT và thống kê giai đoạn 2016 - 2020.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính)