Sắp diễn ra hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử

Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử lần thứ 12 với chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử: Hạ tầng thông minh, hành chính hiện đại, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp” sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong 2 ngày 16 - 17/7.

Việt Nam đang xếp hạng 34 trên 61 quốc gia về chính phủ điện tử. Nguồn Internet.Việt Nam đang xếp hạng 34 trên 61 quốc gia về chính phủ điện tử. Nguồn Internet.

Theo kết quả khảo sát do Viện Chính phủ điện tử của Đại học Waseda Tokyo phối hợp với Học viện Quốc tế CIO công bố vào tháng 5 vừa qua, Việt Nam đang xếp hạng 34 trên 61 quốc gia về chính phủ điện tử, tăng 3 bậc so với 2013. Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 13, còn tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5, sau Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Khảo sát trên được tiến hành dựa vào 9 tiêu chí: Cơ sở hạ tầng mạng, Hiệu quả quản lý, Ứng dụng dịch vụ trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Giám đốc CNTT trong Chính phủ, Các hoạt động đẩy mạnh Chính phủ điện tử, Hỗ trợ trực tuyến, Chính phủ mở và An ninh mạng.

Ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ công đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam trong những năm gần đây. Xu hướng quản lý nhà nước theo tiêu chí lấy người dân làm trọng tâm càng nhấn mạnh rõ hơn tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT để tăng mức độ hài lòng của người dân đối với Chính phủ.

Trong 10 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã dành ưu tiên và chủ động thúc đẩy sự phát triển của ngành CNTT-TT tại Việt Nam. Lĩnh vực CNTT-TT đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, và được xem là có tiềm năng to lớn góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng cũng như cơ sở hạ tầng, và là một trong những động lực đằng sau sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Việc nâng cao hạ tầng CNTT-TT đã góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam. Lộ trình triển khai phát triển dịch vụ công thông minh đã có những bước tiến trong nửa đầu năm 2014, điển hình là việc Công an Thành phố Hà Nội thử nghiệm cấp hộ chiếu online từ tháng 3/2014. Theo thống kê, tỉ lệ hồ sơ đăng ký đã tăng từ 30% tháng đầu tiên lên đến gần 70% trong tháng 6 vừa qua.

Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 tại Bộ Tài chính. Mục tiêu của kế hoạch nhằm hệ thống hóa đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính có liên quan đến giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hệ thống, quản lý và sử dụng CSDL liên quan đến dân cư, bảo đảm đến năm 2020, thủ tục hành chính sẽ được giải quyết thông qua khai thác thông tin trực tuyến về công dân trên CSDL quốc gia.

(Thanh Huyền)