Sắp diễn ra "Ngày Công nghệ thông tin 2015"

Ngày Công nghệ thông tin 2015 (IT Day 2015) sẽ được tổ chức vào ngày 17/12 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, với chủ đề “Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh”. Sự kiện sẽ thảo luận về nhu cầu thực tiễn và định hướng xây dựng chuẩn trao đổi thông tin số nhằm tạo cơ sở kỹ thuật đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông.

Sự kiện IT Day 2014 thu hút gần 400 đại biểu và hàng ngàn sinh viên tham dự. Nguồn Internet.Sự kiện IT Day 2014 thu hút gần 400 đại biểu và hàng ngàn sinh viên tham dự. Nguồn Internet.

IT Day là diễn đàn công nghệ thường niên của giới nghiên cứu, lãnh đạo và quản lý công nghệ nhằm chia sẻ thông tin, nhận diện xu thế và định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tễ xã hội; đồng thời tạo cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại giữa các tổ chức, doanh nghiệp CNTT và các doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng.

Sự kiện IT Day được tổ chức lần đầu tiên năm 2014 với chủ đề “S.M.A.C - Nền tảng công nghệ phát triển thông minh” đã thu hút gần 400 đại biểu tham dự. Năm nay, với chủ đề “Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh”, IT Day 2015 sẽ thảo luận về nhu cầu thực tiễn và định hướng xây dựng chuẩn trao đổi thông tin số nhằm tạo cơ sở kỹ thuật đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông. Việc xây dựng chuẩn đồng thời góp phần đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí trong ứng dụng CNTT của tất cả các ngành, các cấp và toàn xã hội.

Chương trình được đồng tổ chức bởi 5 viện nghiên cứu, gồm: Viện Khoa học và Công nghệ VINASA; Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam (NISCI) - Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và công nghệ; Viện Công nghệ thông tin (ITI) Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (SOICT) - Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

(Thanh Huyền)