Sẽ tăng cường xử lý vi phạm về thông tin điện tử

Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường rà soát và xử lý những trang thông tin điện tử thông tin gây hoang mang trong dư luận, nhằm lập lại trật tự và làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam.

Trang www.freely.vn vừa bị phát hiện hoạt động không có giấy phép, có nhiều tin, bài có nội dung vi phạm pháp luật.Trang www.freely.vn vừa bị phát hiện hoạt động không có giấy phép, có nhiều tin, bài có nội dung vi phạm pháp luật.

Theo đó, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý kiên quyết và nghiêm minh đối với các ấn phẩm phụ, phụ trương, chuyên trang, trang thông tin điện tử có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa, khai thác đề tài, rút tít, cách thể hiện mang tính giật gân, câu khách, nghiêng về khai thác những mảng tối của xã hội, vấn đề tiêu cực, tội ác, các vấn đề thần bí, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Bộ TT&TT cũng sẽ xem xét thu hồi giấy phép những ấn phẩm phụ, trang thông tin điện tử có nhiều sai phạm hoặc sai phạm kéo dài. Việc làm này của Bộ TT&TT nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử, lập lại trật tự và làm lành mạnh hóa môi trường thông tin điện tử tại Việt Nam, cung cấp ngày càng rộng rãi hơn đến nhân dân những thông tin thiết yếu, tích cực của xã hội.

Mới đây, qua công tác kiểm tra thông tin trên mạng Internet, cơ quan chức năng của Bộ TT&TT đã phát hiện nhiều trang thông tin điện tử sai phạm như hoạt động không có giấy phép, đăng nội dung xuyên tạc, tuyên truyền nhảm nhí, phản cảm, dâm ô không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Các vụ việc này đã được cơ quan chức năng của Bộ TT&TT chuyển hồ sơ để các Sở TT&TT xử lý nghiêm theo quy định.

(Thanh Huyền)