Sẽ xử lý nghiêm hành vi độc quyền cung cấp Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 về việc tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất. Chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và hành vi độc quyền trong hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Nội dung Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng thuê bao, công nghệ và chất lượng dịch vụ, góp phần mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tốc độ tăng trưởng thuê bao Internet băng rộng cố định mặt đất các năm gần đây luôn ở mức cao, riêng năm 2015 đạt 26,8%.

Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn tồn tại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong việc triển khai thiết lập hạ tầng mạng và thu hút người sử dụng như: độc quyền cung cấp dịch vụ ở một số khu chung cư, đô thị mới dẫn đến việc người tiêu dùng bị hạn chế sự lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp dịch vụ với giá cước thấp dưới giá thành với nhiều chương trình khuyến mại không đúng quy định đã gây lãng phí đầu tư chung của Nhà nước, xã hội; chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chưa công bố đầy đủ thông tin về giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ…
 
Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Cục Viễn thông nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý đồng bộ, hiệu quả và tăng cường công tác thực thi nhằm bảo đảm thị trường  dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Cục Viễn thông cần sớm đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các doanh nghiệp viễn thông trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu  tăng cường công tác thực thi các quy định về quản lý giá cước, khuyến mại, chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, công bố công khai thông tin về các doanh nghiệp vi phạm pháp luật...
 
Chỉ thị cũng đề cập đến việc tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và hành vi độc quyền trong hoạt động cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất.
 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý giá cước, quản lý khuyến mại, quản lý chất lượng dịch vụ; không bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp không ký kết thỏa thuận với chủ đầu tư để độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng.
 
Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị, tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng, trong quá trình thiết kế, xây dựng và ký kết thỏa thuận sử dụng hạ tầng viễn thông với các doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm cho người sử dụng dịch vụ trong khu vực công trình xây dựng được lựa chọn doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị cũng yêu cầu các doanh nghiệp không ký kết thỏa thuận độc quyền cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất với bất kỳ doanh nghiệp viễn thông nào.
 
(Thanh Huyền)