Secutity World 2014: nóng với bảo mật thông tin

Chiều 18/3, Hội thảo Secutity World 2014 chính thức khai mạc với phiên tọa đàm chính: Gắn kết chiến lược thông tin với các mục tiêu tăng trưởng và phát triển...

Secutity World 2014: nóng với bảo mật thông tin

Secutity World 2014 diễn ra trong 2 ngày 18-19/3/2014 hứa hẹn những dấu mốc và bước đột phá trong lĩnh vực CNTT, hạ tầng truyền thông và bảo mật. Trong đó những chủ đề chính về:Bảo mật di động, Bảo mật đám mây và Bảo mật dữ lệu sẽ là những trọng tâm chính được các chuyên gia bàn thảo và tham luận.

Trong khi đó chủ đề về tấn công mạng và hiểm họa mất an toàn thông tin sẽ là những vấn đề nóng được các diễn giả c Ngân hàng, Quản trị mạng các doanh nghiệp và cơ quan nhà nươc tham luận sâu khi nói về vấn đề mất an toàn thông tin và khả năng đối phó của các đơn vị hiện nay.

(Nam Phương)