Singapore: Phạt 800.000 USD nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân

Đầu tuần, đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân được thông qua ở Singapore. Đây là công cụ mang đến sự bảo vệ tốt hơn cho mỗi cá nhân và dữ liệu của riêng họ, đồng thời cũng cho biết các tổ chức có thể sử dụng và tiết lộ nó như thế nào. 

Singapore: Phạt 800.000 USD nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân.Singapore: Phạt 800.000 USD nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Theo đó, luật này quy định các khoản tiền phạt lớn đối với hành vi xâm phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân và mọi cuộc gọi hoặc tin nhắn vì mục đích tiếp thị tới các số điện thoại đăng ký cấm gọi. Trong vòng mười hai tháng, hành vi vi phạm dữ liệu và không tuân thủ điều luật này sẽ được áp dụng.

Theo dự luật, bất cứ hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị phạt 800.000 USD và bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn không chính đáng tới số điện thoại thuộc diện đăng ký cấm gọi bị phạt 8.000 USD. Tại Việt Nam, đạo luật này cũng đã được đưa vào nghiên cứu và dự tính có thể sẽ được Quốc hội thông qua trong một tương lai không xa.

(Nam Phương)