Sớm sát nhập Bộ phận Thiết Bị và Dịch Vụ của Nokia vào Microsoft

Theo thông báo mới nhất của Nokia, Nokia hi vọng sẽ hoàn tất việc sát nhập bộ phận Dịch vụ và Thiết bị cho Microsoft vào tháng 4/2014.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Với việc hoàn tất giao dịch này, công ty trực thuộc tại Phần Lan của Microsoft* đảm nhận trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân của bạn và các mối quan hệ hợp đồng cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bộ phận này. Microsoft quan tâm sâu sắc đến sự riêng tư của các khách hàng cũng như việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và sẽ tiếp tục thu thập cũng như sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng theo cùng các cách và cho cùng các lý do giống như Nokia, và người dùng sẽ không thấy sự khác biệt do việc sát nhập này.

Ngoài ra, Nokia cũng lưu ý sẽ tiếp tục điều hành các doanh nghiệp của mình, bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ dựa trên vị trí HERE, các doanh nghiệp này không phải là một phần của việc mua lại của Microsoft. Trách nhiệm đối với dữ liệu cá nhân và mối quan hệ của hợp đồng của khách hàng liên quan đến những sản phẩm và dịch vụ này của Nokia vẫn thuộc về Nokia. Nokia tiếp tục cam kết với các tiêu chuẩn cao nhất để bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng.

"Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi này. Cam kết của chúng tôi đối với sự riêng tư của bạn vẫn là tối quan trọng." - đại diện Nokia thông báo tới khách hàng.

(T.H)