Sử dụng Cổng thông tin Thương mại Việt Nam như thế nào?

(eFinance Online) Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam được khai trương trong năm 2017 sẽ có thể giúp bạn tham gia vào hoạt động buôn bán hàng hóa từ bên ngoài. Giả sử bạn đang đi thăm quan mua sắm ở nước ngoài và thu thập được một số đồ vật độc đáo mà bạn muốn bán tại Việt Nam. Hoặc thậm chí không cần rời khỏi bàn, bạn tìm thấy một nguồn cung các mặt hàng với giá phù hợp ở nước ngoài cho hoạt động kinh doanh của mình. Tất cả những gì bạn cần biết hiện nay là làm thế nào để nhập khẩu chúng về Việt Nam.

Lễ Khai trương Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam.Lễ Khai trương Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam.

1. Đăng ký doanh nghiệp

Nếu bạn chưa đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ cần đăng ký trước khi bắt đầu tiến hành nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Nhờ có Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia, giờ đây bạn có thể tiến hành đăng ký doanh nghiệp trực tuyến từ văn phòng hoặc nhà riêng một cách thuận tiện.

2. Bảo đảm bạn KHÔNG nhập các mặt hàng bị cấm

Trước khi nhập khẩu hàng hóa, hãy bảo đảm chúng không rơi vào danh sách các mặt hàng cấm. Hàng cấm là hàng hóa không được phép xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh hay lưu hành tại Việt Nam. Trong danh mục hàng cấm có vũ khí, ma túy, chất hướng thần và hóa chất nguy hại. Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam cung cấp một danh sách đầy đủ các mặt hàng bị cấm nhập khẩu.

3. Bạn có đáp ứng các yêu cầu về cấp phép?

Trước khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, hãy bảo đảm những hàng hóa này không thuộc diện phải xin cấp phép kiểm tra chuyên ngành. Nếu có, bạn cần phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận, sau đó có thể thực hiện nộp tờ khai điện tử (e-Declaration). VTIP, dự kiến khai trương vào năm 2017, liệt kê danh sách hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

4. Bạn có đáp ứng các yêu cầu về giấy phép nhập khẩu?

Một số sản phẩm đòi hỏi phải xin giấy phép nhập khẩu từ các bộ, ngành chức năng. Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm mà giấy phép có thể được cấp tự động (thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia) hoặc không tự động (thủ công). Hãy truy cập VTIP để xem danh sách các bộ, ngành mà bạn cần nộp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu.

5. Bạn có đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật?

Một số mặt hàng nhập khẩu thuộc diện áp dụng các quy định về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Trang web VTIP có một danh sách đầy đủ các hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành, gồm cả các yêu cầu về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật. Cổng thông tin này cũng có các tùy chọn tìm kiếm theo “biện pháp và tiêu chuẩn” đối với các hàng hóa.

Để tuân thủ những quy định cụ thể có liên quan, bạn cần nộp trước tờ khai nhập khẩu trực tiếp đến cơ quan hải quan, sau đó sẽ phải trình cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận đã tiến hành các biện pháp vệ sinh tễ/kiểm dịch động thực vật hay biện pháp kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi được giải quyết thông quan.

Để xin cấp phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận, hãy tìm hiểu các thủ tục, sơ đồ quy trình thực hiện, mẫu giấy tờ và loại giấy tờ cần thiết mà bạn sẽ có thể tiếp cận thông qua các trang về “thủ tục” trên VTIP. Bạn cũng có thể liên hệ với điểm hỏi đáp về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (gọi tắt là điểm hỏi đáp SPS) thông qua Cổng thông tin nếu có thắc mắc nào liên quan tới các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật.

6. Bạn có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác?

Việc nhập khẩu một số loại sản phẩm đòi hỏi phải có giấy chứng nhận rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, được quy định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng như các bộ ngành khác có liên quan.

VTIP sẽ có một danh sách các mặt hàng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật này. Khi Cổng thông tin khai trương, bạn sẽ có thể tìm kiếm trên trang “Biện pháp và Tiêu chuẩn”, và tìm hiểu các thủ tục cụ thể hơn trên trang “Thủ tục”.

7. Khai báo hàng hóa nhập khẩu

Bạn phải khai báo mọi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và nộp thuế trừ khi hàng hóa thuộc diện được miễn thuế hay bảo thuế. Bạn có thể thực hiện nộp Tờ khai hải quan điện tử bằng việc gửi thông tin yêu cầu qua Cổng Thông tin một cửa quốc gia hoặc qua Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến, cùng với các chứng từ vận tải như vận đơn.

Hoặc bạn cũng có thể nộp tờ khai hải quan đã khai đúng và đủ thông tin và đã ký - cùng với những giấy tờ tối thiếu bao gồm hóa đơn thương mại, vận đơn thường hoặc vận đơn hàng không, danh mục hàng hóa (nếu có), chứng nhận xuất xứ từ bên xuất khẩu, và các giấy phép hoặc chứng nhận bất kỳ có liên quan – để thông quan hàng hóa tại chi cục hải quan sở tại hoặc cơ quan hải quan cửa khẩu. Bạn có thể kiểm tra trên VTIP để biết danh sách toàn bộ các cơ quan hải quan. Bạn cũng có thể tìm thấy phần mô tả chi tiết các thủ tục, sơ đồ quy trình thực hiện, mẫu giấy tờ và loại giấy tờ cần thiết cho tờ khai hàng hóa nhập khẩu trên trang “Thủ tục” của Cổng thông tin.

8. Khai báo trước hàng hóa nhập khẩu

Để thông quan hàng hóa nhanh chóng hơn, bạn có thể nộp tờ khai hải quan 15 ngày trước khi hàng về đến nơi (tờ khai nộp trước). Đối với tờ khai nộp trước, ngoài các thủ tục giống như khi khai tờ khai thông thường, bạn sẽ cần trình Vận đơn để thông báo cho cơ quan hải quan về việc hàng hóa đang trên đường đến nơi. Bạn phải nộp thuế tại thời điểm hàng về đến nơi.

9. Bảo đảm phân loại và định giá hàng hóa đúng

Người nhập khẩu có trách nhiệm khai đúng chủng loại, nguồn gốc, giá trị, chất lượng và số lượng hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Nếu có gì còn thắc mắc, bạn có thể đến các chi cục hải quan hoặc Tổng cục Hải quan Việt Nam để nhờ hướng dẫn chi tiết.

Thuế hải quan được tính cho hàng hóa nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm giá trị hàng hóa khai trên tờ khai, và khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hóa và nước xuất xứ. Hàng hóa được phân loại bằng cách sử dụng hệ thống hài hòa mô tả và định mã hàng hóa (Mã HS) gồm 8 chữ số do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) duy trì và sửa đổi theo thời gian.

Do cơ sở để tính thuế là giá trị giao dịch thực chất của hàng hóa (được thể hiện qua hóa đơn thương mại hay hợp đồng mua bán hàng hóa hay các chứng từ liên quan khác), nếu không thể xác định giá trị của hàng hóa theo phương pháp này, cơ quan hải quan sẽ xác định giá trị hàng hóa bằng các phương pháp khác phù hợp với Điều 7 của Hiệp định chung về Thuế quan và mậu dịch (GATT 1947)

Bạn sẽ có thể tránh được những nhầm lẫn hoặc các khoản phạt, cũng như có được thông tin chính xác với sự hỗ trợ của VTIP — hãy thường xuyên truy cập trang web để kiểm tra danh mục phân loại hàng hóa và thuế suất.

10. Nộp thuế

Việc nộp thuế được thực hiện sau khi bạn nộp tờ khai và được cơ quan hải quan chấp nhận. Bạn có thể nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước hay tại ngân hàng. Nếu đang ở các trạm cửa khẩu lớn, bạn có thể nộp thuế tại một ngân hàng địa phương. Tại các chi cục hải quan cửa khẩu khác, bạn chỉ có thể nộp thuế bằng tiền mặt, tại quầy thu ngân hải quan của chi cục hải quan cửa khẩu. Trình biên lai nộp thuế cho cơ quan hải quan để nhận quyết định đồng ý thông quan hàng hóa.

11. Tận dụng lợi thế của việc nhập khẩu hàng hóa theo chế độ gửi kho ngoại quan

Nếu bạn không có ý định đưa ngay hàng hóa vào lưu thông tại Việt Nam, bạn có thể nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam theo chế độ gửi kho hải quan. Chế độ bảo thuế sẽ được áp dụng cho thời gian hàng hóa nằm trong kho và thuế sẽ chỉ được tính khi hàng hóa được đưa vào lưu thông. Để làm việc này, hãy nộp một tờ khai nhập khẩu theo chế độ gửi kho ngoại quan khi đưa hàng hóa vào kho.

Có các loại kho hàng khác nhau: Kho ngoại quan và Kho bảo thuế, với hàng hóa đưa vào Kho phải được sự đồng ý của Tổng cục Hải quan Việt Nam hoặc Bộ Tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm VTIP để biết về các điều khoản liên quan trong Luật Hải quan.

12. Tạm nhập tái xuất

Một số hàng hóa có thể được nhập khẩu theo cơ chế “tạm nhập” nếu chúng được dùng để để sản xuất, chế biến, lắp ráp, thay đổi hay sửa chữa những mặt hàng sau đó sẽ được tái xuất; là phương tiện đi lại được nhập khẩu phục vụ công tác giám sát sự án, du lịch hay giao tiếp kinh doanh sẽ được tái xuất sau một thời gian quy định; hoặc là vật dụng dùng cho mục đích triển lãm, giáo dục hay nghiên cứu khoa học.

Với những mặt hàng nhập khẩu này, bạn cần phải nộp tờ khai theo chế độ tạm nhập cùng với các giấy tờ chứng minh hay giấy phép nhất định. Trước khi nhập khẩu hàng hóa theo chế độ này, xin vui lòng đến cơ quan hải quan để nhờ hướng dẫn về yêu cầu giấy tờ, thông tin hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể.

Để tạm nhập một phương tiện phục vụ cho mục đích đi lại tạm thời, thương nhân cần nộp một tờ khai theo chế độ tạm nhập cho cơ quan hải quan cửa khẩu, cùng với giấy đăng ký còn hiệu lực của phương tiện đi lại đó. Các phương tiện đi lại nhập khẩu theo chế độ này phải được tái xuất theo khung thời gian quy định, nếu không sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý vi phạm.

Đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, mặc dù không cần nộp thuế, song bạn cần nộp cho hải quan khoản tiền gửi kho. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi hàng hóa được tái xuất.

13. Tận dụng lợi ích của chế độ miễn thuế

Chế độ miễn thuế hải quan và các loại thuế/phí khác được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ của các phái đoàn ngoại giao, theo chương trình xúc tiến đầu tư của chính phủ hay đối với một đặc khu kinh tế nhất. Liên hệ Tổng cục Hải quan Việt Nam để biết cách thức được hưởng các điều kiện miễn thuế.

Đồ dùng cá nhân của hành khách nhập cảnh vào Việt Nam cũng được miễn thuế hải quan. VTIP nêu cụ thể các quy định về những gì hành khách được mang theo.

14. Sử dụng đại lý hải quan

Nếu bạn cảm thấy danh mục những việc cần làm này là quá nhiều, tại sao không thuê một đại lý hải quan để thay mặt bạn tiến hành các thủ tục nhập khẩu? VTIP đưa ra các hướng dẫn cụ thể để tìm kiếm những đại lý hải quan được cấp phép cho hoạt động nhập khẩu của bạn.

(T.H)