Sửa đổi quy định về quản lý website thương mại điện tử

(eFinance Online) -Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thông tư 21/2018/TT-BCT bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 47/2014/TT-BCT. Thông tư cũng sử đổi Điều 13 Thông tư số 47/2014/TT-BCT, cụ thể: “Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ gồm: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ khuyến mại trực tuyến; Dịch vụ đấu giá trực tuyến.”

Bên cạnh đó, Thông tư bãi bỏ Điều 21 Thông tư số 47/2014/TT-BCT và thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số” tại khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 23; khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26; khoản 1 và 3 Điều 32và các Mẫu biểu tại Phụ lục ban hành  kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BCT .

Đối với Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động, Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa điều 10. Theo đó, đối tượng thông báo là chủ sở hữu ứng dụng bán hàng, bao gồm: thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân.

Đồng thời, sửa đổi Điều 13 Thông tư số 59/2015/TT-BCT, theo đó, đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.  

(T.H)