Tăng ngân sách chi để thuê dịch vụ CNTT

Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cung cấp dịch vụ công.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016. Đẩy mạnh việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong cung cấp dịch vụ công; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ, cơ quan liên quan ưu tiên bố trí tăng ngân sách chi thường xuyên để thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, có mục chi riêng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin trong mục lục ngân sách nhà nước.

(Thanh Huyền)