Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chính phủ đang tập trung chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ, bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng nguồn lực thực hiện.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hôm qua (14/7), phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc với thảo luận dự án Luật Căn cước công dân, do Ủy ban Quốc phòng-An ninh tiếp thu, chỉnh lý sau Kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Thay mặt Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Kim Khoa cho biết đã đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện lại bố cục dự thảo Luật, trong đó xây dựng một Chương riêng dành cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong phối hợp quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu này có tính quyết định thành công của việc quản lý công dân theo dự thảo Luật.

Tính khả thi của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia đã được Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh và Bộ Công an làm rõ về mặt khoa học và thực tiễn mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu quốc gia đã và đang được xây dựng và sẽ kết nối phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực, phục vụ nhân dân.

Theo dự án Luật căn cước công dân, tất cả các thông tin cần thiết trong quản lý dân cư, công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được tích hợp vào một dãy số gồm 12 chữ số, còn gọi là số định danh cá nhân. Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh, cơ quan này đồng tình với việc ghi số định danh cá nhân vào Thẻ căn cước công dân thay vì ghi vào giấy khai sinh.

Về thời điểm cấp Thẻ căn cước công dân, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình cấp cho công dân ngay từ khi sinh ra, chứ không để 14 tuổi mới cấp. Đồng thời Thẻ căn cước công dân sẽ thay cho Giấy chứng minh nhân dân hiện nay.

(Theo Chinhphu.vn)