Tên miền thế giới cán mốc 288 triệu trong Quý 4/2014

Có 4 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet trong Quý 4/2014 (tính đến ngày 31/12/2014), nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 288 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Số liệu trên vừa được công ty VeriSign (chuyên về tên miền và an ninh mạng) đưa ra tại báo cáo tóm tắt ngành tên miền mới nhất. Theo công ty này, sự gia tăng 4 triệu tên miền này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,3 phần trăm so với Quý 3/2014. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 16,9 triệu, hay 6,2 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 4/2014, đạt tổng số khoảng 130,6 triệu tên miền trong cơ sở tên miền cho .com và .net, tăng 2,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/12/2014, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com tương đương 115,6 triệu, trong khi .net tương đương 15,0 triệu.

Cũng trong Quý 4/2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 110 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 146 tỷ lượt. So với quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã giảm 3,7 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 54,0 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 33,5 phần trăm và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã tăng 47,1 phần trăm...

(GN)