Thành lập trung tâm chứng thực điện tử quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia thuộc Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

NEAC là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử. NEAC có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành danh sách 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TT&TT, trong đó 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Trung tâm Internet Việt Nam; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia; Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.

(Thanh Huyền)