Thêm 15 triệu tên miền trên internet trong quý 4 năm 2015

(eFinance Online) - Theo công bố mới nhất của VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, đã có khoảng 15 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet trong quý 4 năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Như vậy,  tổng số tên miền đã được đăng ký được nâng lên gần 314 triệu tên miền trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, theo Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền mới nhất.

Mức gia tăng khoảng 15 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 5 phần trăm so với quý 3 năm 2015. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 25,9 triệu, tương đương 9 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý 4 năm 2015, đạt tổng số khoảng 139,8 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 6,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt con số 124 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,8 triệu.

Trong quý 4, Verisign đã xử lý 12,2 triệu lượt đăng ký tên miền mới dạng .com và .net, so với 8,2 triệu tên miền so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quý 4 năm 2015, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 123 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 194 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 2,8 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 67,3 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 11,9 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 32,6 phần trăm.  

 Verisign công bố bản Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những kết quả, số liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền Quý 4 năm 2015, cùng với các báo cáo trước đó, có thể xem tại địa chỉ Verisign.com/DNIB

(PV)