Theo dõi minh bạch ngân sách nhờ công cụ trực tuyến

Người sử dụng trang web http://www.obstracker.org có thể biết thông tin tóm tắt cập nhật về tình hình minh bạch ngân sách mỗi quốc gia, xem xét xu hướng của từng nước qua các giai đoạn khác nhau và tải các tài liệu ngân sách hiện đang được chính phủ công bố.

OBS Tracker giúp công chúng giám sát việc công bố thông tin cần thiết về thu chi ngân sách công của chính phủ.OBS Tracker giúp công chúng giám sát việc công bố thông tin cần thiết về thu chi ngân sách công của chính phủ.

Chiều nay (81/0), tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) đã giới thiệu công cụ theo dõi khảo sát công khai ngân sách trực tuyến tại địa chỉ http://www.obstracker.org, nhằm giám sát việc công bố thông tin cần thiết về cách thức thu và chi ngân sách công của chính phủ.

Theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện có về minh bạch và trách nhiệm giải trình, có 8 tài liệu ngân sách quan trọng cần được chính phủ các nước công khai một cách kịp thời trong suốt chu trình ngân sách. Thông qua dữ liệu thu thập từ các chuyên gia ngân sách thuộc các tổ chức xã hội độc lập tại các quốc gia được lựa chọn, công cụ OBS Tracker theo dõi và báo cáo về việc liệu chính quyền trung ương có công khai các tài liệu này đúng hạn hay không.

Công cụ OBS Tracker dựa trên kế hoạch của chu trình ngân sách tại mỗi nước để đánh dấu khi đến hạn công bố các tài liệu ngân sách quan trọng, cho phép những người ủng hộ minh bạch tập trung nỗ lực của họ vào thời hạn công bố của từng tài liệu ngân sách. Với một thời gian biểu rõ ràng, công cụ OBS Tracker sẽ cho phép các nhà vận động minh bạch tăng cường nỗ lực trong giai đoạn này, các phương tiện truyền thông có thể đặt câu hỏi cho chính phủ nếu họ không công bố đúng hạn.

Tuy nhiên, OBS Tracker chỉ cung cấp thông tin về việc liệu chính phủ có hoặc không công bố các tài liệu ngân sách quan trọng cho công chúng chứ không đưa ra đánh giá về mức độ chi tiết hay tính toàn diện của thông tin trong các tài liệu này. Khảo sát công khai ngân sách (OBS) vẫn là nguồn thông tin chính yếu cung cấp các nội dung đó, cũng như đưa ra đánh giá về hệ thống ngân sách tổng thể của mỗi quốc gia.

Việt Nam là một trong số 30 quốc gia có trong danh sách ban đầu của OBS Tracker. Phần lớn các nước trong danh sách này là các quốc gia có thứ hạng minh bạch thấp nhất theo OBS và cần được theo dõi xem việc cập nhật thông tin có phải là một công cụ hữu ích nhằm khuyến khích chính phủ tăng cường minh bạch hay không.

Người sử dụng trang web OBS Tracker có thể biết thông tin tóm tắt cập nhật về tình hình mỗi nước, xem xét xu hướng của từng nước qua các giai đoạn khác nhau và tải các tài liệu ngân sách hiện đang được chính phủ công bố.

Kết quả khảo sát ban đầu từ OBS Tracker đối với Việt Nam cho thấy, trong số 8 tài liệu ngân sách chính, chỉ có 5 tài liệu được Chính phủ công bố và 1 tài liệu lưu hành nội bộ. Điều này có thể hạn chế hiểu biết của công chúng về cách thức quản lý ngân sách hiện hành cũng như ảnh hưởng đến đánh giá mức độ cung cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục của Chính phủ.

(Thanh Huyền)