Thí điểm cấp chứng thư điện tử cho thủy sản xuất EU

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông vừa cho phép thực hiện thí điểm việc cấp chứng thư điện tử trên hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Từ năm 2003, Ủy ban Châu Âu đã thiết lập và vận hành hành Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRAde Control and Expert System - TRACES). Đây là hệ thống được sử dụng hoàn toàn trên Website do Liên minh Châu Âu (EU) xây dựng. Dựa trên hệ thống này, cơ quan thẩm quyền các nước sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh (Chứng thư) điện tử cho động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật xuất nhập khẩu giữa các nước trong EU và các nước từ bên ngoài EU. 

Sau khi xem xét, đánh giá những ưu điểm trong việc tham gia TRACES, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có văn bản báo cáo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đồng ý với đề xuất thực hiện việc cấp chứng thư điện tử trên hệ thống TRACES đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này.

Trong giai đoạn thí điểm từ ngày 4/5/2015, doanh nghiệp chủ động lựa chọn sản phẩm thực hiện, có thể chỉ thí điểm đối với các lô hàng có thông tin đơn giản, đồng nhất về chủng loại, thuận lợi cho việc tra cứu, chứng nhận.

(Thanh Huyền)