Thí điểm quy trình quản lý phát triển phần mềm

Các hợp đồng phát triển phần mềm trong giai đoạn 2016 - 2017 do Cục Tin học và Thống kê tài chính (THTK) làm chủ đầu tư sẽ được áp dụng thí điểm theo Quy trình quản lý phát triển phần mềm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là quyết định được Cục THTK ban hành vào cuối tháng 12 vừa qua. Quy trình quản lý phát triển phần mềm được áp dụng thí điểm trong nội bộ Cục THTK và các đơn vị liên quan khi thực hiện công tác phát triển hoặc quản lý các hợp đồng phát triển phần mềm ứng dụng, các hợp đồng bảo trì có bao gồm nội dung sửa đổi phần mềm.

Theo đó, vòng đời của một phần mềm được chia theo thời gian qua 4 giai đoạn nối tiếp nhau là khởi động, thiết kế, xây dựng và chuyển giao và sẽ phải dụng một số hoặc đầy đủ quy trình gồm: Quy trình quản lý hợp đồng, mô tả các bước nhằm quản lý về tiến độ, quy trình và hồ sơ thực hiện hợp đồng; Quy trình quản lý cấu hình sản phẩm để kiểm soát các thay đổi và phiên bản hồ sơ tài liệu của hợp đồng (VD: thay đổi hợp đồng, thay đổi yêu cầu người sử dụng, thay đổi thiết kế, thay mã nguồn, các tài liệu sản phẩm khác của hợp đồng...); Quy trình quản lý yêu cầu, mô tả các bước nhằm quản lý nội dung khảo sát và phân tích, đặc tả yêu cầu người sử dụng; Quy trình thiết kế, mô tả các bước phối hợp giữa các bên để đưa ra thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết của phần mềm; Quy trình lập trình, mô tả các bước kiểm soát các sản phẩm bàn giao của đối tác sau khi hoàn thành lập trình; Quy trình kiểm thử, mô tả các bước thực hiện nhằm đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu nghiêp vụ và kỹ thuật, giảm thiểu rủi ro trước khi triển khai; Quy trình triển khai, mô tả các bước phối hợp thực hiện giữa các bên để tiến hành cài đặt, triển khai thí điểm và triển khai chính thức phần mềm.

Mục đích của việc thực hiện quy trình quản lý phát triển phần mềm là nhằm thống nhất trình tự, nội dung và mẫu biểu cho các đơn vị thuộc Cục THTK. Đồng thời, đưa công tác quản lý và phát triển phần mềm của Cục THTK tuân thủ quy trình công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý phần mềm, nâng cao chất lượng dịch vụ phần mềm của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó quy định cũng nhằm thực hiện theo các bước trên Hệ thống quản lý hồ sơ hợp đồng Cục THTK.

Thời gian áp dụng thí điểm được triển khai kể từ ngày 1/1/2016, Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Cục THTK sẽ đánh giá kết quả và có phương án triển khai diện rộng.

(T.N)