Thiết lập hệ thống thông tin quản lý tài chính quốc gia

Quản lý tài chính công chặt chẽ và hiệu quả giúp mang lại các lợi ích to lớn trong việc cải thiện các chỉ số tài chính cũng như tạo ra dư địa tài khóa để hỗ trợ chiến lược và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Chính phủ. Trong đó, tái cấu trúc quy trình  nghiệp vụ dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải cách hoạt động quản lý tài chính công thông qua ứng dụng CNTT được cho là chìa khóa giúp hoạt động tác nghiệp của cán bộ.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Đặng Đức Mai phát biểu tại Hội thảo Tư vấn Nghiên cứu mô hình và lộ trình cho hệ thống GFMIS.Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Đặng Đức Mai phát biểu tại Hội thảo Tư vấn Nghiên cứu mô hình và lộ trình cho hệ thống GFMIS.

Đây là nhận định của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Đặng Đức Mai tại Hội thảo Tư vấn Nghiên cứu mô hình và lộ trình cho hệ thống GFMIS do Bộ Tài chính phối hợp với nhà thầu tư vấn Deloitte Ấn Độ tổ chức hôm nay, ngày 18/10.

Theo ông Mai, thiết lập một hệ thống thông tin quản lý tài chính quốc gia là yêu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ quốc gia nào. Ngay từ đầu, Bộ Tài chính đã quan tâm và bắt đầu quá trình đổi mới quản lý tài chính công từ đầu những năm 2000. Đặc biệt, từ năm 2003, với sự hỗ trợ nhiều mặt từ Ngân hàng Thế giới (WB), Dự án Cải cách tài chính công bắt đầu với mục tiêu Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách. Đến nay, chúng ta cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu cụ thể của đề án, từ đó tiếp tục quá trình cải cách trong thời gian tới.

“Hiện nay, đã đến lúc chúng ta cần phải nghĩ đến một sáng kiến tổng thể nhằm tăng cường hệ thống thông tin quản lý của chính phủ theo hướng toàn diện để trợ giúp Chính phủ đưa ra các quyết định về phát triển các lĩnh vực khác nhau một cách có hệ thống và dễ dàng hơn. Với quyết tâm cao, Lãnh đạo Bộ đã quyết định triển khai dự án Hệ thống Thông tin Quản lý Tài chính Chính phủ (GFMIS). Đây được cho là một sáng kiến đổi mới hệ thống quản lý thông tin tài chính toàn diện” - Cục trưởng Đặng Đức Mai cho biết thêm.

Hiện Bộ Tài chính đã và đang thực hiện triển khai các hệ thống thông tin cốt lõi và để thực hiện được các mục tiêu này đòi hỏi hệ thống thông tin quản lý tài chính của Việt Nam cần tiếp tục được hoàn thiện và đổi mới, nhất là trong bối cảnh thực trạng quản lý tài chính ở Việt Nam cũng đang bộc lộ một số điểm hạn chế.

Nhằm đảm bảo các đánh giá và đề xuất của tư vấn xác đáng và mang lại lợi ích cao cho ngành Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổng thể các hoạt động xây dựng GFMIS,  các chuyên gia tư vấn Deloitte Ấn Độ đã tập trung vào các vấn đề then chốt như: Thực trạng GFMIS tại Việt Nam; Kinh nghiệm triển khai GFMIS trên thế giới và Mô hình, lộ trình triển khai GFMIS cho Việt Nam.

Có thể nói, sự tham gia của tư vấn sẽ giúp Bộ Tài chính có được những suy nghĩ ban đầu về một kiến trúc tổng thể mức cao của hệ thống thông tin quản lý tài chính, định hình được các bước tiếp theo trong giai đoạn mới trong công cuộc cải cách quản lý tài chính công của Chính phủ.

(T.Hương)