Thiếu sân chơi cho nhân lực ngành kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là một công đoạn thiết yếu trong quá trình tạo ra sản phẩm phần mềm. Tuy nhiên, nhân lực ngành này tại Việt Nam vẫn còn thiếu kỹ năng trình bày và tính sáng tạo, chưa có cơ hội cọ xát với nước ngoài nên thiếu nắm bắt xu hướng mới.

"Stay on the cutting-edge" là nơi gặp gỡ của các chuyên viên kiểm thử phần mềm"Stay on the cutting-edge" là nơi gặp gỡ của các chuyên viên kiểm thử phần mềm

Thách thức lớn nhất hiện nay trong sự phát triển nghề kiểm thử phần mềm tại Việt Nam là sự mất cân bằng giữa cung - cầu nhân lực trong ngành kiểm thử tại Việt Nam. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo kiểm thử phần mềm với chủ đề "Stay on the cutting-edge" do hội Tin học TP.HCM phối hợp với Câu lạc bộ Kiểm thử phần mềm TP.HCM và trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức.

Hội thảo đã mang đến nhiều thông tin thiết thực về các xu hướng, phương pháp và kỹ thuật thực hành hàng đầu trong ngành kiểm thử phần mềm thông qua các chủ đề: Quản lý kiểm thử phần mềm, kỹ thuật kiểm thử, kiểm thử tự động, kiểm thử theo phong cách Agile, kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động, kiểm thử hiệu năng và kỹ năng mềm.

Ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện CLB Kiểm thử Phần mềm TPHCM cho biết: “Chuyên viên kiểm thử phần mềm là người phải có đủ kiến thức, sự tinh tế, chi tiết và tính hiếu kì để tìm ra được những sai sót trong quá trình tạo ra sản phẩm. Xu hướng kiểm thử phần mềm hiện nay ngoài việc tiến hành theo các phương pháp thủ công, việc sử dụng các công cụ và phương pháp kiểm thử tự động là điều bắt buộc. Nên để đáp ứng được yêu cầu công việc, kiểm thử viên cần phải trang bị những kiến thức về kỹ thuật và lập trình nhiều hơn. Nhân lực ngành kiểm thử được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu như kỹ năng mềm, kỹ thuật chuyên môn, thái độ làm việc, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.”

Theo các chuyên gia, ngành CNTT-TT Việt Nam hiện vẫn thiếu sân chơi dành cho cộng đồng người làm nghề kiểm thử phần mềm. Hội thảo Kiểm thử phần mềm TP.HCM là nơi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp chuyên sâu cho chuyên viên kiểm thử phần mềm và sinh viên CNTT.

(Thanh Huyền)