Thông tư 47: Siết chặt quản lý website thương mại điện tử

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử (TMĐT) nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý trong bối cảnh TMĐT đang phát triển nhanh chóng, xuất hiện nhiều hình thái bán hàng qua mạng khác nhau tại nước ta.

Thông tư 47 đưa ra các quy định cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Nguồn Internet.Thông tư 47 đưa ra các quy định cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Nguồn Internet.

Chủ sàn TMĐT bị gán trách nhiệm

Thông tư số 47/2014/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2015 nhằm bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BCT và hướng dẫn Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT được Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013.

Để tránh sự chồng chéo trong quản lý, giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Thông tư số 47 quy định cụ thể việc loại trừ nghĩa vụ thông báo và đăng ký theo quy định của Nghị định 52 đối với các website TMĐT chuyên ngành thuộc một số lĩnh vực đặc thù như website hoạt động trong lĩnh vực tài chính, website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối, website cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng... Những website này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng. Với quy định loại trừ này, công tác quản lý đối với mỗi loại website nói trên được quy về một đầu mối là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực hoạt động của loại website đó.

Thông tư 47 quy định đối tượng được kinh doanh những mặt hàng kinh doanh có điều kiện và trách nhiệm của họ khi cung cấp dịch vụ TMĐT. Cụ thể, thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Các website TMĐT sẽ không được kinh doanh các mặt hàng bị nhà nước hạn chế kinh doanh. Đây là các mặt hàng được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác như: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc là thành phẩm khác và rượu các loại.

Một trong những điểm mới của Thông tư 47 là bổ sung quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT đối với thông tin đăng tải trên website của mình bằng các cơ chế lọc tin tự động hoặc bằng các biện pháp kỹ thuật cụ thể đối với các thông tin đưa lên không đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh. Chủ sàn TMĐT cũng phải loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực.

Chủ website TMĐT phải có trách nhiệm yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Facebook phải đăng ký với Bộ Công Thương?

Thông tư 47 quy định còn đưa ra các quy định cụ thể về quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội. Trong đó, mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động như cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ. Các mạng xã hội cho phép người tham gia lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc website có chuyên mục mua bán cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa, dịch vụ phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch TMĐT.

Thương nhân, tổ chức thiết lập mạng xã hội thực hiện các trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT theo quy định của pháp luật. Người bán trên các mạng xã hội phải tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh các quy định quản lý kinh doanh trên mạng xã hội, Thông tư 47 còn bổ sung các hình thức của website khuyến mại trực tuyến mới xuất hiện. Mô hình website khuyến mại trực tuyến bao gồm: Website thực hiện khuyến mại cho hàng hóa của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại dưới những hình thức như: Tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định; các hình thức khác theo quy định của pháp luật về khuyến mại.

Ngoài ra, Thông tư 47/2014/TT-BCT còn có các quy định mới về quy trình thủ tục thông báo, đăng ký website TMĐT và đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT như: Quy định về đối tượng thông báo website TMĐT bán hàng, quy định về thời hạn phản hồi thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin, quy định về việc xác nhận thông báo website TMĐT bán hàng...

(Thanh Huyền)