Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT

Tại Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 23/3/2015, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ông Phạm Long Trận (ngồi bên trái) và ông Trần Mạnh Hùng ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT ngày 16/12/2014 
Ông Phạm Long Trận (ngồi bên trái) và ông Trần Mạnh Hùng ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT ngày 16/12/2014

Ông Trần Mạnh Hùng là cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Ông sinh năm 1959 và đến tháng 10/1980 bắt đầu công tác tại trạm phát vệ tinh Hoa Sen. Ông Trần Mạnh Hùng đã từng trải qua nhiều cương vị khác nhau tại Công ty Viễn thông Quốc tế, Ban Viễn thông của VNPT và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc VNPT năm 1999. Đến năm 2007, VNPT thay đổi mô hình tổ chức, ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên của VNPT và Giám đốc Viễn thông Hà Nội. Ngày 6/8/2013, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT. 

Ngày 16/12/2014, ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc VNPT đã nhận trọng trách điều hành Hội đồng thành viên thay cho ông Phạm Long Trận.

Ngày 3/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Quyết định số 219/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT từ ngày 1/3/2015. Tại sự kiện này , Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, trong hơn một năm qua, ông Trần Mạnh Hùng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng Giám đốc VNPT và tin tưởng rằng ông Trần Mạnh Hùng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao. 

Toàn văn quyết định 379/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ngày 24/3/2015, tại Tập đoàn VNPT sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT của Thủ tướng Chính phủ.

(Theo VnMedia)