Thúc đẩy tương lai của công nghệ in 3D

Autodesk vừa công bố hai đóng góp mới nhằm giúp cho mọi việc liên quan tới in ấn hiệu quả hơn. Đầu tiên là một nền tảng phần mềm mở cho in 3D là phần mềm Spark sẽ giúp thiết kế của các mô hình 3D đáng tin cậy và đơn giản hơn, và dễ dàng để kiểm soát mô hình được in thực sự.

Máy in 3D. Ảnh: PL.Máy in 3D. Ảnh: PL.

Tiếp đó, Autodesk sẽ giới thiệu máy in 3D của riêng hãng sẽ phục vụ như là một thiết bị chuẩn cho Spark. Chiếc máy in này sẽ chứng minh sức mạnh của nền tảng Spark và thiết lập một chuẩn mực mới cho trải nghiệm người dùng in 3D. Sự kết hợp này sẽ cung cấp khối hợp nhất các nhà thiết kế sản phẩm, các nhà sản xuất phần cứng, các nhà phát triển phần mềm và các nhà nghiên cứu nguyên vật liệu có thể sử dụng để tiếp tục khám phá những giới hạn của công nghệ in 3D.

Phần mềm Spark sẽ được mở và bản quyền miễn phí cho các nhà sản xuất phần cứng và những ai quan tâm. Tương tự cho máy in 3D của Autodesk - thiết kế hoàn chỉnh của máy in sẽ được công bố công khai cho việc phát triển và thử nghiệm. Một loạt các vật liệu, bao gồm vật liệu do Autodesk cung cấp và các nhà cung cấp khác, sẽ có thể sử dụng, và Autodesk mong muốn nhiều thăm dò các vật liệu mới.

Thế giới chỉ mới bắt đầu nhận ra tiềm năng của sản xuất phụ gia và với Spark, Autodesk hy vọng giúp cho nhiều người có thể kết hợp in 3D vào quá trình thiết kế và sản xuất của họ. Trong những tháng tới Autodesk sẽ làm việc với các nhà sản xuất phần cứng để tích hợp các nền tảng của Spark với máy in 3D hiện tại và tương lai. Cả Spark và máy in 3D của Autodesk sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

Công nghệ in 3D sẽ giúp chúng ta tạo ra tất cả những thứ chúng ta tạo ra ngày hôm nay, một cách tốt hơn, và hơn nữa là tạo ra những sự vật mới mà chúng ta còn chưa bao giờ tưởng tượng ra.

(KL)