Tích hợp KeyPay cho dịch vụ hành chính công về an toàn thực phẩm

Cục Thương mại điện tử & Công nghệ thông tin (TMĐT&CNTT) - Bộ Công thương và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác “Triển khai tích hợp Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia cho các dịch vụ hành chính công”.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT và
Ông Trần Quang Trung – Cục trưởng Cục ATTP ký kết bản hợp tác.Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT và Ông Trần Quang Trung – Cục trưởng Cục ATTP ký kết bản hợp tác.
Theo nội dung thỏa thuận, hai đơn vị sẽ triển khai, đẩy mạnh việc ứng dụng giải pháp thanh toán điện tử, tích hợp các tiện ích thương mại điện tử, công nghệ thông tin vào các dịch vụ hành chính công của lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 
Cụ thể, Cục TMĐT&CNTT sẽ chủ trì xây dựng và phát triển Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, ổn định, đáp ứng các yêu cầu thanh toán, chấp nhận thẻ cho các hệ thống dịch vụ hành chính công của Cục ATTP.
 
Hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia KeyPay do Cục TMĐT&CNTT phối hợp với các tổ chức thanh toán uy tín tại Việt Nam xây dựng và vận hành, theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.
 
(Thanh Huyền)