Tiếp tục đảm bảo an toàn mạng lưới, giảm nhẹ thiên tai, phục vụ tốt TTLL

Ngày 21/4 tại Đà Nẵng, VNPT tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phòng chống Thiên tai (PCTT) năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2015 và thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2016.

 

 

Thành viên HĐTV VNPT Nghiêm Phú Hoàn phát biểu tại Hội nghịThành viên HĐTV VNPT Nghiêm Phú Hoàn phát biểu tại Hội nghị

Năm 2015 tình hình thiên tai xảy ra ở mức thấp hơn mức trung bình của các năm gần đây. Ngoài một số trận lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất tại Quảng Ninh, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm ngập mặn ở ĐBSCL; Cả năm chỉ xuất hiện 04 cơn bão khi vào đất liền đều đã suy yếu, giảm cấp nên không gây thiệt hại lớn về người, vật chất ảnh hưởng tới đời sống xã hội của nhân dân. Mặc dù vậy, VNPT luôn sát sao chỉ đạo, điều hành các đơn vị triển khai ứng phó thiên tai. Thiệt hại trực tiếp vào mạng lưới nhờ vậy, đã giảm nhiều so với năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên mà các VNPT tỉnh, thành phố hoạt động theo mô hình mới. Theo đó, VNPT giao cho Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT-Net và các VNPT tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ PCTT và ủy quyền cho VNPT-Net điều hành công tác PCTT toàn VNPT… Ban chỉ huy PCTT Tập đoàn đã hướng dẫn và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ TT&TT. Cũng trong năm, VNPT đã xây dựng và ban hành phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão; ban hành các cơ chế và tiêu chí cụ thể hỗ trợ các đơn vị đặc thù triển khai các biện pháp gia cố CSHT nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

Công tác mở rộng mạng lưới, tối ưu hóa vùng phủ sóng, chiếm lĩnh đỉnh cao tiếp tục được chú trọng. Kết quả đã thực hiện phủ sóng di động cho 90% dân số cả nước và trên 80% diện tích lãnh thổ và đang tiếp tục thực hiện mở rộng vùng phủ sóng khu vực biển đảo, góp phần đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT. Công tác quản lý vận hành khai thác mạng lưới cũng được nâng cao và hiệu quả hơn. Các VNPT tỉnh/thành cũng tiếp tục thực hiện tối ưu hóa mạng lưới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ đồng thời cũng nâng cao độ vững chắc của mạng lưới và tiết giảm chi phí vận hành, khai thác, bảo dưỡng góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả SXKD.

Trong năm, TTLL phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT của các cấp luôn được đảm bảo thông suốt. Hệ thống thông tin chuyên dùng đã kết hợp với hạ tầng thông tin công cộng đáp ứng tốt mọi yêu cầu về thông tin phục vụ sự chỉ đạo. Hạng mục cuối cùng của mạng thông tin chuyên dùng PCTT gồm 132 trạm VSAT-IP (cung cấp dịch vụ thoại, fax, truyền hình Hội nghị qua VSAT) tại 132 huyện trọng điểm cũng đã được hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực thông tin chỉ đạo điều hành PCTT cho chính quyền các cấp. Ngoài ra, VNPT cũng đã thực hiện tốt các phiên truyền hình Hội nghị cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và chính quyền địa phương...

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Thành viên HĐTV Nghiêm Phú Hoàn đã đánh giá cao nỗ lực đảm bảo an toàn mạng lưới, giảm nhẹ thiên tai của toàn VNPT, đồng thời lưu ý các đơn vị phải thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTT, góp phần quan trọng giúp VNPT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Năm 2016, tình hình thời tiết khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2016 cũng là năm VNPT quyết tâm đạt mục tiêu trở thành nhà mạng có chất lượng số 1. Công tác đảm bảo thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành PCTT, đảm bảo an toàn mạng lưới và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai tiếp tục được VNPT quan tâm, chú trọng. Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ TT&TT về công tác PCTT; sớm kiện toàn Ban chỉ huy PCTT các cấp và triển khai các nội dung quy định về công tác PCTT, VNPT cũng chỉ đạo các Tổng công ty VNPT-VinaPhone, VNPT-Media tăng cường phối hợp với các VNPT trên địa bàn đảm bảo cung cấp dịch vụ kịp thời đáp ứng các yêu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT, đồng thời sẵn sàng phục vụ các dịch vụ khi có thiên tai và có chính sách hỗ trợ khách hàng tại vùng thiên tai, lũ lụt.

(Theo VNPT)