Tìm kiếm giải pháp quản trị giám sát CSDL ngành Tài chính

Cùng với các hệ thống lớn được ra đời, ngành Tài chính đã hình thành các cơ sở dữ liệu và trung tâm dữ liệu chuyên ngành. Điều này đòi hỏi một hệ thống quản trị có khả năng bao quát tất cả các cơ sở dữ liệu hiện có, cũng như khả năng mở rộng tới tương lai.

Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại Hội thảo.Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo “Giới thiệu giải pháp phân tích, giám sát và tối ưu hóa hiệu năng Cơ sở dữ liệu” do Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (One Corp) tổ chức, ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: Tối ưu hóa Trung tâm dữ liệu nói chung và cơ sở dữ liệu nói riêng là những vấn đề đang được ngành Tài chính đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, có một thực tế là mặc dù ngành Tài chính đang đầu tư nhiều vào các cơ sở dữ liệu nhưng công cụ quản trị giám sát, phân tích tối ưu chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, vẫn đang sử dụng các công cụ rất đơn giản, thậm chí là bản miễn phí.

"Trên thế giới, sự bùng phát dữ liệu đã lên đến mức Big Data, còn chúng ta mới chỉ là các CSDL thu chi ngân sách, hải quan, chứng khoán... giữa hiệu năng và tốc độ khai thác xử lý còn nhiều vấn đề, trong khi đó chưa có công cụ hỗ trợ hiệu quả. Do đó, trong thời gian này, yêu cầu đặt ra là chuẩn hóa quy trình quản lý bằng các hệ thống quản trị tập trung bởi thông tin chính là tài sản của các Datacenter và quản trị cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu là vấn đề sống còn", ông Mai nói...

Tìm kiếm giải pháp quản trị giám sát CSDL ngành Tài chính ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo.

Về phía mình, đại diện One Corp đã giới thiệu về Max Gauge như một giải pháp tối ưu hóa hiệu năng cơ sở dữ liệu với giao diện và các công cụ giúp đưa thông tin chi tiết về quá trình quản lý, giám sát hệ thống cơ sở dữ liệu. Cụ thể, hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng một giao diện mà ở đó cho phép giám sát nhiều dữ liệu trên một giao diện. Thêm nữa, sẽ cung cấp công cụ giám sát tập trung, người dùng có thể xem được các thông tin chi tiết về database. Đặc biệt, các thông tin lỗi sẽ được cảnh báo thông qua email hoặc SMS. Từ đó, người dùng có thể phân tích các chỉ số khác nhau, hỗ trợ cho quá trình quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.

(T.Hương)