Tin học Thống kê tài chính: Cơ bản hoàn thành tiến độ 6 tháng đầu năm

Triển khai Kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2011 - 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và Chương trình công tác đã đăng ký với Bộ, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đăng ký.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại buổi Báo cáo Sơ kết tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm diễn ra chiều ngày 25/6, ông Võ Anh Trung, Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong Bộ, cùng sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, tính đến ngày 15/6/2015 Cục THTK đã tích cực và chủ động triển khai 107 dự án, nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm Cục đã trình Bộ 117 tờ trình, ban hành 93 Quyết định và có 495 công văn gửi các đơn vị.

Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT, Thống kê đang đặc biệt được quan tâm. Đối với Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Cục tiến hành rà soát, đánh giá, hoàn thành và trình Bộ phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của Tổng cục Thuế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Và đang trình Bộ qua Cục KHTC phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của Cục THTK. Đối với Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Cục đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay đã hoàn thành dự thảo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Cục THTK trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các đơn vị thuộc Bộ và đang xin ý kiến dự thảo kế hoạch 5 năm toàn ngành

Về thực hiện DMDT năm 2015, triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03/1/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, ngay từ những ngày đầu năm công tác triển khai danh mục dự toán CNTT của ngành 2015 đã được Cục THTK triển khai một cách khẩn trương, chủ động. Cục đã hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện phân khai kế hoạch, đăng ký chi tiết tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân đối với từng nội dung DMDT để báo cáo Bộ phê duyệt và thông báo cho các đơn vị. Triển khai  theo dõi, rà soát kế hoạch, DMDT hàng tháng của các đơn vị thuộc, định kỳ họp để trao đổi tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 

Tổng giải ngân luỹ kế 6 tháng đầu năm 2015 tính đến ngày 15/6/2015, toàn ngành đạt 384.682 triệu đồng, đạt tỉ lệ 20,3% so với dự toán Bộ giao (giải ngân cùng kỳ năm 2014 là 16,4%) riêng Cục THTK đạt 74.092 triệu  đồng, đạt tỉ lệ 23% dự toán Bộ giao (giải ngân cùng kỳ năm 2014 là 3,9%). Tính đến nay, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất là Kho bạc Nhà nước. Tính đến 15/6 đã đạt 25%, cuối tháng 6/2015 sẽ đạt gần 40%.

Chia sẻ về thành công bước đầu này, Phó Tổng Giám đốc KBNN Đặng Thị Thủy cho hay: 6 tháng đầu năm Cục THTK đã tham mưu tốt cho lãnh đạo Bộ giúp triển khai nhiệm vụ CNTT toàn ngành, trong đó có KBNN.Trong 6 tháng đầu năm, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và sự hỗ trợ của Cục THTK cùng Cục Kế hoạch tài chính, KBNN đã hoàn thành toàn bộ công việc đúng theo NQ 01/NQ-CP đề ra, hiện nay, gói thầu của KBNN đã phát hành được hồ sơ thầu, còn nhiều gói đã ký hợp đồng, 1 số gói đã thanh toán. Vừa rồi Bộ giao thêm 20 tỷ cho dự án phát triển Hệ thống điện tử đa phương tiện, tính cả gói này, tới hết tháng 6 KBNN sẽ giải ngân được 39%. Nếu không tính Hệ thống điện tử đa phương tiện thì con số giải ngân đạt gần 40%. Chúng tôi đã vượt qua cửa ải của NQ 01 và có các bước tiếp theo để triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách của nhà nước về ứng dụng CNTT và Thống kê trong ngành đã được Cục THTK tiếp tục chú trọng. Để đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong xây dựng các quy định, quy chế, ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết và giao cụ thể cho các đơn vị chuyên môn thuộc Cục triển khai.

Mặt khác, bám sát Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, bên cạnh việc tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị hệ thống triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa mục tiêu ứng dụng CNTT theo lộ trình đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, 6 tháng đầu năm 2015 Cục THTK tập trung nguồn lực triển khai các dự án dùng chung toàn ngành, các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, thống kê thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh an toàn an ninh thông tin các cơ quan Chính phủ đang ngày càng bị đe dọa nhiều hơn, Bộ Tài chính liên tục có các cuộc kiểm tra tuân thủ về an toàn thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ. Bên cạnh đó, triển khai các dự án Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính; Mua tài liệu tiêu chuẩn, bộ mẫu biểu hỗ trợ triển khai ISO 27001 và nhập liệu tài sản thông tin, xây dựng kế hoạch triển khai ISO 27001 tại Cục. Đi kèm theo đó là thực hiện các hoạt động thường xuyên về Quản lý thuê bao chứng thư số; Rà soát các hệ thống bảo mật; Triển khai thử nghiệm các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Bộ Tài chính; kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định An toàn thông tin và Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước; Phân tích nhật ký các hệ thống an ninh mạng, phát hiện dấu hiệu tấn công và triển khai công tác xử lý; Thực hiện hoạt động cảnh báo ở phạm vi toàn ngành.

Tin học Thống kê tài chính: Cơ bản hoàn thành tiến độ 6 tháng đầu năm ảnh 1
Quang cảnh sơ kết.

Đánh giá về kết quả triển khai 6 tháng đầu năm, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc nhiều, quy mô, phạm vi ngày càng lớn, phức tạp, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục THTK đã tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành; xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ. Công tác xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn, tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán đã đi vào ổn định, có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong triển khai; công tác về hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, thống kê, hỗ trợ về cơ bản đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, việc chủ động phối hợp trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị hệ thống ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Cục THTK đã chủ động, tích cực trao đổi với các đơn vị ngay từ khâu chuẩn bị triển khai các dự án, đề án CNTT, chuẩn bị hồ sơ,... đã giúp giảm thiểu rất nhiều văn bản giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà: Phải nói là trong 6 tháng đầu năm Cục THTK đã triển khai khá nhiều việc, thậm chí có những công việc rất phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt trong phối hợp với Cục Kế hoạch Tài chính và các Tổng cục để triển khai các đề án, cho đến nay, về cơ bản các nhiệm vụ đặt ra đã có kết quả cụ thể. Mặc dù tỷ lệ giải ngân còn tương đối thấp nhưng do trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung triển khai các thủ tục để hoàn thành thủ tục cho các gói thầu, dự án, đề án trước ngày 31/6. Sau khi rà soát lại công việc, về cơ bản tôi thấy như thế là đã ổn. Như vậy, chỉ cần 6 tháng cuối năm, các đồng chí tập trung ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện, thanh toán, giải ngân là có thể đạt mục tiêu đã đề ra. Bản thân tôi cũng đánh giá công tác phối kết hợp giữa Cục THTK và các đơn vị hệ thống đã nhịp nhàng hơn. Chúng ta đã có chuyển biến trong cách làm, gắn bó tốt hơn, chia sẻ thông tin hơn, chịu ngồi lại với nhau hơn, nhờ thế kết quả đạt được cũng tốt hơn. Tôi biểu dương tinh thần làm việc của các đồng chí và hy vọng các đồng chí phát huy cách làm này trong thời gian tới. 

(T.Hương)