Tin học Thống kê tài chính: Tạo sự chuyển biến trong quản lý CNTT

Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2013, trong năm 2014, công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê tài chính đã được nhiều kết quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý CNTT, thống kê nhằm quản lý thống nhất các hoạt động triển khai ứng dụng CNTT, thống kê trong toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Tin học và Thống kê tài chính.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra

Đánh giá tổng quan năm 2014, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Hoàng Xuân Nam cho biết, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai CNTT, thống kê đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá và cập nhật kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt định hướng đảm bảo an toàn thông tin của ngành Tài chính đến 2020, nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2015; Nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
Ngoài ra, còn thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo của kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011 - 2015, làm cơ sở để triển khai xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2016 - 2020; đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo của các lĩnh vực như: thống kê, CSDL, xây dựng dịch vụ công, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính,... Cùng với đó là tà soát, đánh giá hiện trạng và trình Bộ định hướng, kế hoạch triển khai phần mềm dùng chung vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý điều hành trong ngành Tài chính nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT đối với các bài toán lớn, có phạm vi toàn ngành, góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch, đáp ứng được định hướng phát triển CNTT của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
 
Về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, bám sát chương trình công tác năm 2014, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tập trung, huy động các nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, sửa đổi, báo cáo Bộ bổ sung kịp thời các quy định, quy chế, hướng dẫn trong công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê ngành Tài chính. Từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê tài chính, góp phần tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý để công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê tài chính hoạt động đồng bộ, thống nhất.
 
Trong năm 2014, Cục đã thực hiện thẩm định, rà soát 20 đề án, dự án, nhiệm vụ CNTT của các hệ thống thuộc Bộ và của Cục theo phân cấp với giá trị dự toán khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án có quy mô, phạm vi triển khai rộng khắp toàn ngành, giá trị rất lớn như dự án Kiểm soát chi đầu tư trên mạng diện rộng, thẩm định phương án kỹ thuật gói thầu CNTT thuộc dự án Xây dựng trung tâm GD chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra được phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã hoàn thành công tác kiểm tra tại 14 đơn vị thuộc ngành Thuế (Tổng cục Thuế và 7 Cục Thuế), ngành Dự trữ (Tổng cục Dự trữ Nhà nước và 4 Cục Dự trữ khu vực) và kiểm tra việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra năm 2013 tại Tổng cục Hải quan. Mặc dù đây mới là năm thứ hai Cục thực hiện chức năng kiểm tra công tác ứng dụng CNTT một cách toàn diện và độc lập, số lượng đơn vị kiểm tra năm 2014 (14 đơn vị) đã tăng rất nhiều so với năm 2013 (4 đơn vị), kết quả kiểm tra được các đơn vị đánh giá có chất lượng và đạt hiệu quả cao, đã phát hiện ra những thiếu sót trong quy trình chuẩn bị đầu tư, trình tự triển khai các hoạt động CNTT cũng như trong công tác đấu thầu, giúp các đơn vị hoàn thiện quy trình, nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT và rút kinh nghiệm cho các lần sau.
 
Ngoài ra, công tác triển khai phần mềm ứng dụng dùng chung, phần mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ, lĩnh vực hạ tầng truyền thông, mạng nội bộ và giải pháp phần cứng phục vụ công tác chuyên môn, cũng như xây dựng và tổ chức triển khai dịch vụ công và nội dung số, công tác Thống kê tài chính, vận hành và tổ chức triển khai CSDL tài chính, ngân sách… cũng được Cục tiếp tục quan tâm thực hiện.
 
Tin học Thống kê tài chính: Tạo sự chuyển biến trong quản lý CNTT  ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.
 
Công tác chỉ đạo cần quyết liệt hơn
 
Ghi nhận những cố gắng của hệ thống Tin học Thống kê tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá: Năm 2014, với sự chủ động, nỗ lực, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hệ thống Tin học Thống kê tài chính của cán bộ, công chức, viên chức, tập thể Cục Tin học và Thống kê tài chính đã vượt qua các khó khăn, thách thức, tập trung hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo các chức năng, nhiệm vụ được giao với nhiều kết quả đã được ghi nhận như tiếp tục vượt qua các Bộ, ngành khác về chỉ số ICT Index để duy trì vị trí thứ nhất trong khối các Bộ, ngành. Công tác triển khai ứng dụng CNTT, thống kê  trong ngành Tài chính từng bước đã tiệm cận và đáp ứng được những ưu tiên hàng đầu mà Bộ Tài chính đặt ra, đó là ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
”Thời gian qua, Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng hỗ trợ các đơn vị trong chuyển giao ứng dụng CNTT với các hệ thống và Sở Tài chính, Phòng Tài chính địa phương, đồng thời chú trọng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời thiếu sót để khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ thống được hoạt động tốt. Với những nỗ lực này, về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 2014 đặt ra. Tôi xin biểu dương kết quả này và mong các đồng chí tiếp tục phối hợp để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý tài chính quốc gia trong thời gian tới” - Thứ trưởng nhấn mạnh.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc triển khai một số hoạt động ứng dụng CNTT, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án, đề án còn chậm. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính, quản lý nghiệp vụ của ngành Tài chính đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên việc khai thác sử dụng vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Bài toán ứng dụng về CNTT trong quản lý hành chính chưa đầy đủ, nên chưa đáp ứng hết được yêu cầu quản lý của nghiệp vụ. Cách thức quản lý còn phân tán, chưa tập trung hoàn toàn. Nhiều phần mềm tự phát triển, phiên bản đã cũ, lạc hậu, tính năng còn thấp, trong khi đó các dự án hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ do Cục Tin học và Thống kê tài chính đề xuất chưa được phê duyệt. Mặt khác, công tác Thống kê Tài chính chủ yếu triển khai theo cách truyền thống, chưa áp dụng được các phương pháp thống kê tiên tiến trong lĩnh vực phân tích, dự báo, chưa hỗ trợ nhiều được cho các địa phương. Hiện nay, đa số cán bộ làm công tác thống kê là các cán bộ kiêm nhiệm, dẫn đến có nhiều lúng túng trong việc triển khai công tác thống kê tại địa phương. Tồn tại nữa là khả năng cung cấp thông tin từ CSDL quốc gia và các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ ra quyết định chưa cao, chưa thực sự đáp ứng được các yêu đặt ra.
 
Chính vì thế, Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới công tác chỉ đạo điều hành cần quyết liệt hơn. Cần soát xét lại theo hướng đồng bộ và có trọng tâm trọng điểm. Rà soát lại quy định nội ngành về phân cấp, ủy quyền trong triển khai dự án CNTT.
 
"Theo quan điểm của Bộ, thời gian tới cần phân cấp mạnh hơn cho các Tổng cục tự chủ trong triển khai dự án và Bộ chỉ phê duyệt kế hoạch, quy hoạch, chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu thầu theo tinh thần chung của nhà nước, còn lại sẽ tạo thế chủ động trong triển khai của hệ thống", Thứ trưởng nói...
 
(T.Hương)