Tin học thống kê tài chính: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Sáng nay (ngày 23/12/2015), Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị hệ thống.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Thanh Huyền.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Thanh Huyền.

Năm 2015 là năm ngành Tài chính tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, rút ngắn thời gian nộp thuế, làm thủ tục hải quan. Các đơn vị chuyên trách về CNTT của ngành đã tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để triển khai các dự án, đề án trọng điểm đã được phê duyệt tại kế hoạch 5 năm và tổ chức mua sắm, triển khai trang thiết bị hạ tầng CNTT ngay từ đầu năm 2015 nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
 
Tổng kết công tác năm 2015, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã thực hiện 33/33 (100%) các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác của Bộ. Đảm bảo cho hệ thống CNTT tại Bộ vận hành ổn định, đã báo cáo Bộ để rà soát, thống nhất trong triển khai trong nhiều nội dung quan trọng làm cơ sở cho triển khai năm 2015 và các năm tiếp theo; hoàn thành thực hiện nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm.

Về công tác hướng dẫn cơ chế chính sách, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chủ động thực hiện, đúng theo quy định, bám sát theo những thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị trong tổ chức triển khai CNTT.

Đối với công tác kiểm tra, thẩm định, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã đảm bảo chặt chẽ trong hồ sơ, phối hợp tốt với các đơn vị để rút ngắn thời gian thẩm định. Công tác kiểm tra được đơn vị đánh giá tốt đã phát hiện ra những thiếu sót trong quy trình chuẩn bị đầu tư, trình tự triển khai các hoạt động CNTT cũng như trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, giúp cho đơn vị được kiểm tra hoàn thiện quy trình, nắm rõ hơn các quy định của nhà nước về lĩnh vực CNTT và rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Trong công tác triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, năm 2015, Cục đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị, hệ thống để xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: hạ tầng truyền thông, di dời hệ thống CNTT, bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành... 

Cùng với đó nhận thức về công tác an toàn, an ninh thông tin của cán bộ ngành Tài chính đã được nâng cao rõ rệt; các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin. Trong năm 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính không để xảy ra hiện tượng thất thoát thông tin, bí mật của ngành Tài chính qua môi trường mạng, không xảy ra tình trạng bị tấn công làm ngừng trệ hoạt động của hệ thống.

Về công tác thống kê, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tập trung triển khai: Hệ thống danh mục dùng chung được sử dụng ổn định, thống nhất trong các phần mềm ứng dụng; cơ sở dữ liệu và hoạt động nghiệp vụ trong ngành Tài chính để đảm bảo việc tổng hợp, trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài ngành; cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, cho Tổng cục Thống kê,.. Cục cũng đã rà soát kho dữ liệu thu - chi NSNN, phối hợp với KBNN thực hiện thử nghiệm xây dựng các công cụ cung cấp, khai thác thông tin từ Hệ thống TABMIS; chuẩn hoá và đa dạng hoá các sản phẩm, hệ thống các chỉ tiêu thống kê tài chính đã được định nghĩa để đảm bảo hiểu và sử dụng thống nhất đối với người sử dụng.

Trong công tác nội bộ, Cục đã phân công, phân nhiệm rõ ràng trong giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa lãnh đạo Cục, tổ chức đoàn thể, các đơn vị chuyên môn của Cục.

Tin học thống kê tài chính: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ  ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: Thanh Huyền.

Năm 2016, Cục Tin học và Thống kê tài chính đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống CNTT, thống kê tài chính đồng bộ, thống nhất, gắn liền với các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tài chính, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu điều hành nền tài chính quốc gia của Bộ Tài chính; Đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2016 và các nhiệm vụ đột xuất được Bộ giao, đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoàn thành và chất lượng. Vì vậy, để tổ chức triển khai một cách hiệu quả chương trình công tác năm 2016,  trong hội nghị này, Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện cùng các kiến nghị đề xuất với lãnh đạo Bộ và các đơn vị hệ thống.
 
Tăng cường sự phối hợp với các đơn vị hệ thống
 
Tham gia ý kiến tại Hội Nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị hệ thống như KBNN, Tổng cục Thuế... đều tán thành với kết quả báo cáo công tác năm 2015 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính.
 
Đại diện các đơn vị cũng đánh giá, năm 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, bao gồm cả việc quản lý nhà nuớc về CNTT và các công việc tham gia dự án cụ thể cũng như các công việc liên quan tới nhiệm kỳ kế hoạch trung hạn. Đặc biệt, theo đánh giá của các đơn vị, năm 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp rất chặt chẽ, từ cấp chuyên viên, phòng, Cục trong việc trao đổi tực tiếp, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Nhờ vậy, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã giúp các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tin học thống kê tài chính: Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ  ảnh 2

 Đại diện các đơn vị hệ thống tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Thanh Huyền.
 
Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị hệ thống cũng đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tăng cường sự phối hợp và có giải pháp quyết liệt để nâng cao vai trò tổng chỉ huy của mình như sớm nghiên cứu, trình bộ các vướng mắc liên quan tới Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát, đánh giá về hạ tầng truyền thông ngành Tài chính; xây dựng định hướng để hình thành cơ sở dữ liệu chung...
 
Tiếp tục đưa Bộ Tài chính dẫn đầu về ứng dụng CNTT
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đánh giá cao kết quả công việc mà Cục Tin học và Thống kê tài chính đã đạt được năm vừa qua. Năm 2015, dù là một năm vất vả đối với cán bộ CNTT ngành Tài chính nhưng với sự chủ động, nỗ lực, các cán bộ, công chức, viên chức, tập thể Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã vượt qua các khó khăn, thách thức, tập trung hoàn thành các đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm với nhiều kết quả đã được ghi nhận phối hợp với các đơn vị triển khai dự án lớn của ngành Tài chính và cơ quan bộ trong đó có hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính, KBNN; Phối hợp cới các đơn vị rà soát các văn bản pháp quy liên quan tới quản lý ứng dụng CNTT của ngành Tài chính, từ cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách nhà nước, tới cơ chế quản lý sử dụng hạ tầng truyền thông, cơ chế bảo mật an toàn thông tin, định mức, quy chế an ninh, phòng cháy chữa cháy...
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc triển khai một số hoạt động ứng dụng CNTT vẫn còn có những tồn tại. Thứ trưởng chỉ rõ: "Mô hình quản lý ứng dụng CNTT của ngành đã được hoàn thiện từng bước nâng cao nhưng 1 số vấn đề chúng ta cần đánh giá kĩ để xác định định hướng cho phù hợp. Một số dự án chúng ta triển khai chậm, chất lượng tư vấn chưa cao nên có những dự án kéo dài tới 2,3 năm. Những chỗ đó chúng ta cần lưu ý gì, theo tôi, quan trọng nhất là chủ trương, định hướng để làm những dự án đó".
 
Chính vì vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo: "Tới đây chúng ta cần rà soát lại để công tác phối hợp giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày càng tốt hơn. Hơn nữa bản thân nội bộ của Cục Tin học và Thống kê tài chính cần phân công phân nhiệm chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy để phát huy lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên phát triển...".
 
Cuối cùng, Thứ trưởng nhấn mạnh: "Nhiều năm qua, mặc dù có khó khăn nhưng Bộ Tài chính  vẫn được đánh giá là Bộ ứng dụng CNTT đứng đầu các cơ quan Nhà nước. Đó là vinh dự của chúng ta, trong đó có vai trò công lao của Cục Tin học và Thống kê tài chính cùng các đơn vị hệ thống. Trong thời gian tới tôi mong muốn Cục Tin học và Thống kê tài chính và các Tổng cục tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động cuả mình để Bộ Tài chính tiếp tục là cơ quan ứng dụng CNTT tốt nhất, hiệu quả nhất".
 
(T.Ngà)