TMĐT chênh lệch rất lớn giữa các địa phương

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa công bố Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) năm 2015. Chỉ số cho thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương và xu hướng này có thể tiếp tục tăng lên trong những năm tới. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội liên tiếp đứng đầu Chỉ số Thương mại điện tử trong bốn năm qua và vượt xa tất cả các địa phương khác.

TMĐT chênh lệch rất lớn giữa các địa phương

EBI giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng đánh giá một cách định lượng sự sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử trên phạm vi cả nước cũng như tại mỗi địa phương trong từng năm và so sánh sự phát triển qua các năm.

EBI 2015 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát gần năm nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Kết quả cho thấy trong năm 2015 thương mại điện tử phát triển nhanh, thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh doanh và có sự gắn kết khăng khít với công nghệ thông tin và truyền thông, trở thành một trong các trụ cột của tiến trình xây dựng xã hội thông tin và kinh tế tri thức ở nước ta. Một số doanh nghiệp hàng đầu về thương mại điện tử có tốc độ tăng trưởng trên 200%.

Chỉ số Thương mại điện tử 2015 cho thấy có sự tiến bộ đáng kể trong giao dịch trực tuyến giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp (G2B). Đón bắt xu hướng thương mại điện tử trên nền tảng di động đã trở thành công cụ quan trọng trong kinh doanh trực tuyến, đã có 26% doanh nghiệp có website tương thích với thiết bị di động và 18% có các ứng dụng di động phục vụ kinh doanh.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực chưa đáp ứng việc triển khai thương mại điện tử theo chiều sâu. Đồng thời, dịch vụ chuyển phát, hoàn tất đơn hàng và thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng tốt đòi hỏi của thương mại điện tử. Các doanh nghiệp cũng chưa quan tâm thỏa đáng tới hoạt động tiếp thị trực tuyến. Chỉ số Thương mại điện tử 2015 cho thấy thương mại điện tử Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ ba là giai đoạn phát triển nhanh. Hai giai đoạn trước là giai đoạn hình thành (1998 – 2005) và phổ cập (2006 – 2015).

(Thanh Huyền)