TP Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo kế hoạch, việc thực hiện nghiệp vụ rà soát, đánh giá các TTHC được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch, UBND thành phố giao sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức thực hiện rà soát và đánh giá toàn bộ hoặc ít hơn số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình nhưng không ít hơn 2; đồng thời báo cáo phương án đơn giản hoá TTHC, nội dung đơn giản, lý do, kiến nghị thực thi, lợi ích của phương án đơn giản hoá về Sở Tư pháp phục vụ tổng hợp.

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị để việc rà soát, đánh giá đạt chất lượng cao nhất, tiến tới mục tiêu của thành phố: kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; đồng thời cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Toàn bộ TTHC trên địa bàn thành phố đã được chuẩn hoá sẽ được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

(T.H)