Trả trước VinaPhone hưởng ưu đãi lớn ngày Vàng

Chỉ một ngày duy nhất, hôm nay, 9/11, thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước) sẽ được mạng di động VinaPhone tặng thêm 50% giá trị thẻ nạp.

Trả trước VinaPhone hưởng ưu đãi lớn ngày Vàng

Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT). VinaPhone cũng Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText.

Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng.

Còn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của ngày Vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào TK KM1). Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình KM trước đây.

Từ 0h00 ngày 10/11/2013 trở đi, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM HMM trước đây; Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.  

Chương trình áp dụng cho cả các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 09/11/2013.

(Theo VnMedia)