Triển khai Cơ chế 1 cửa quốc gia lĩnh vực đường thủy nội địa

Chiều ngày 16/12, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Lễ khai trương dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đường thủy nội địa.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu nhấn nút khai trương các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thanh Huyền.Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu nhấn nút khai trương các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Thanh Huyền.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, cùng các Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Nhật và Nguyễn Văn Công.

Thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia và kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Bộ GTVT đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tham gia Cơ chế một cửa quốc gia thuộc các lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm, đường bộ và đường thủy nội địa. Bộ Giao thông vận tải đã chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển  xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 5 Cảng vụ Hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng và các thủ tục cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu.

Kết quả sau 6 tháng triển khai cơ chế một cửa quốc gia, đối với các thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại 5 Cảng vụ Hàng hải: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, từ ngày 6/5 đến 30/10/2015 đã có 10.002 hồ sơ điện tử được phê duyệt thành công  trên hệ thống  một cửa quốc gia trong tổng số 14.963 hồ sơ thực tế giải quyết (chiếm khoảng 67%). Đối với các thủ tục cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện nhập khẩu: Từ ngày 1/9/2015 đã chính thức thực hiện hoàn toàn qua mạng thay hồ sơ giấy; từ ngày 25/5 đến ngày 30/11/2015 đã có gần 11.000 giấy chứng nhận được cấp qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công khai minh bạch thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Theo ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam, kế hoạch năm 2015 của Cục ĐTNĐ Việt Nam đăng ký với Bộ GTVT thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 3 thủ tục. Tuy nhiên, đến tháng 12/2015, Cục đã phối hợp với Trung tâm CNTT hoàn thành việc triển khai thực hiện xây dựng phần mềm và đưa vào thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 25 thủ tục hành chính (3 thủ tục mức độ 4 và 22 thủ tục mức độ 3) với tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc là 42%, vượt 8 lần so với kế hoạch đăng ký.

Từ ngày 16/12/2015, Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai cơ chế một cửa quốc gia cho các thủ tục tàu biển Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địa; cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy nội địa và các dịch vụ công trực tuyến mức 4 thuộc phạm vi giải quyết của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Nhà cung cấp 25 dịch vụ công trực tuyến tham gia cơ chế một cửa quốc gia và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đường thủy nội địa  là liên danh Hanel DTT. Các dịch vụ công trực tuyến được xây dựng trên nền tảng nguồn mở phát triển chính quyền điện tử OEP.

Các dịch vụ công ra đời giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tích tụ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành làm tiền đề của nền quản lý công vụ hiện đại.

(Thanh Huyền)