Triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 614/CV-CNTT để triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động trong phạm vi quản lý các nội dung: Các đơn vi sử dụng lao động đang giao dịch trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam thực hiện đăng ký lại thông tin theo mẫu số 01/ĐK- GĐ tại Phụ lục 2 Quyết định 528/QĐ-BHXH; Các đơn vị sử dụng lao động đang thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng (không dùng chữ ký số) chuyển qua đăng ký lại và thực hiện giao dịch trên cổng thông tin điện tử mới.

Đồng thời tổ chức triển khai phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ mới trong cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện. Không tiếp nhận mới hồ sơ trên hệ thống phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cũ; Giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý trên hệ thống cũ. Chấm dứt toàn bộ việc liên hệ, hỗ trợ giữa cơ quan BHXH với Công ty cổ phần TS24 …

(PV)