Triển khai IPv6 trên mạng di động là bước đi đột phá

Với số lượng thuê bao 3G tại Việt Nam đạt mốc trên 30 triệu thuê bao và ngày càng tăng trưởng, việc triển khai IPv6 trên mạng di động được coi là khâu đột phá quan trọng, thúc đẩy lưu lượng sử dụng IPv6 ở Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng  phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Sáng nay (6/5), tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia (Việt Nam IPv6TF) đã tổ chức Hội thảo “Triển khai IPv6 cho mạng di động băng rộng”. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, việc triển khai IPv6 trên mạng di động sẽ là khâu đột phá quan trọng, thúc đẩy lưu lượng sử dụng IPv6 ở Việt Nam. 

Thông qua hội thảo này, hiện trạng triển khai IPv6 của các doanh nghiệp di động tại Việt Nam sẽ được cập nhật và bao quát, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 tại Việt Nam.

Năm 2014 tiếp tục đánh dấu nhiều hoạt động quan trọng thúc đẩy phát triển IPv6 theo đúng lộ trình của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 như: Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế về IPv6 được đẩy mạnh. Mạng IPv6 quốc gia được xây dựng và từng bước hoàn thiện, sẵn sàng cho việc triển khai các dịch vụ, ứng dụng trên nền IPv6.
 
Năm 2015 là năm cuối cùng của giai đoạn 2, giai đoạn khởi động của Kế hoạch hành động quốc gia về thúc đẩy phát triển IPv6. Mục tiêu đặt ra khi kết thúc giai đoạn này là bảo đảm tính sẵn sàng IPv6 đối với toàn bộ hạ tầng mạng lưới Internet, chính thức cung cấp một số dịch vụ trên nền IPv6.
 
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, nâng cấp mạng lưới Internet, cơ sở hạ tầng Internet quốc gia, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn toàn hỗ trợ IPv6. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hành động năm 2015 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.
 
Hiện tại các thiết bị mạng trong hạ tầng truyền tải của các nhà mạng đều sẵn sàng hỗ trợ IPv6. Các công nghệ truyền tải IPv6 đã được triển khai tại các nhà mạng và đã được kiểm chứng về chất lượng dịch vụ và độ ổn định. Tuy nhiên, có một số vấn đề khó khăn của doanh nghiệp viễn thông khi triển khai IPv6  đó là phải giải quyết bài toán cung cấp địa chỉ IPv6 cho các thiết bị đầu cuối không hỗ trợ IPv6, xây dựng và kết nối với các nhà mạng, các nhà cung cấp nội dung sử dụng hạ tầng IPv6 và một số các nguy cơ chưa lường trước về bảo mật khi triển khai IPv6.
 
Vì vậy, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đề nghị Ban công tác thúc đẩy IPv6 tập hợp các nội dung trong hội thảo để làm cơ sở xây dựng chính sách quy hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các doanh nghiệp viễn thông cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 đặc biệt là trên mạng 3G và thử nghiệm 4G LTE, đồng thời triển khai xây dựng các giải pháp cho mạng 4G, đảm bảo đúng lộ trình của IPv6.
 
(Thanh Huyền)