Triển khai Nghị quyết về đẩy mạnh Chính phủ điện tử

Sáng 4/11, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra Hội nghị về triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử với sự tham dự của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp CNTT.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà đã giới thiệu cụ thể về Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong đó nhấn mạnh việc CNTT đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. Việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà cũng nhấn mạnh về các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến; xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên Internet. Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà cũng nêu 4 nhóm giải pháp thực hiện trong Nghị quyết, đó là đầu tư tài chính; nhân lực; kỹ thuật và triển khai; giải pháp về tổ chức.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp bày tỏ và đánh giá cao Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ trong việc đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kết nối các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước, tập trung tạo nhiều dịch vụ công ích cho nhân dân. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đưa ra những chia sẻ thẳng thắn trong quá trình triển khai kết nối CNTT tại các địa phương, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các tình huống cạnh tranh tự nhiên giữa các doanh nghiệp, các nguồn nhân lực, vật lực khi thực hiện các dự án; đề nghị làm rõ hơn các cơ chế tài chính về viễn thông công ích khi triển khai tại các vùng sâu, vùng xa…

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2015 theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai sự thật, bịa đặt ảnh hưởng xấu đến dư luận.

(Thanh Huyền)