Trường Đại học Công nghệ Thông tin ứng dụng IBM PureSystems

IBM mới công bố Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh đã triển khai giải pháp điện toán thông minh hơn dựa trên hệ thống IBM PureSystems. Trong ngày 17/1, IBM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác trong việc đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

Ảnh: PL.Ảnh: PL.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ sử dụng hệ thống IBM PureSystems để xây dựng một nền tảng điện toán đám mây riêng, nhằm lưu trữ toàn bộ môi trường thư viện ảo của Trường. Các khóa đào tạo, ứng dụng online và các hoạt động nghiên cứu khác của Trường cũng sẽ được phát triển và kiểm thử trong môi trường điện toán đám mây này. Ngoài ra, hệ thống IBM PureSystems còn hỗ trợ những dự án khoa học nhất định trong các lĩnh vực CNTT, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ nghệ phần mềm và truyền thông mạng.

Thành lập năm 2006, trường Đại học Công nghệ Thông tin trực thuộc Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học hàng đầu và duy nhất tại Việt Nam đào tạo, nghiên cứu ứng dụng đơn ngành về CNTT và truyền thông (TT). Mục tiêu của Trường là trang bị cho sinh viên và các chuyên gia CNTT những kỹ năng công nghệ mới để sẵn sàng cho nghề nghiệp tương lai. Trường đặc biệt chú trọng ứng dụng và đào tạo các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin, truyền thông tiên tiến để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và thế giới.

IBM đã cung cấp cho trường Đại học Công nghệ Thông tin gói giải pháp bao gồm hệ thống IBM PureFlex System, giải pháp quản lý cung cấp dịch vụ IBM Tivoli Service Delivery Manager và thiết bị triển khai tải công việc IBM Workload Deployer - một thiết bị phần cứng cho phép truy cập vào các bản sao (image) và mẫu (patterns) ảo của phần mềm lớp giữa (middleware) từ IBM để tạo ra các môi trường ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và có thể lặp lại được, đồng thời cũng có thể được triển khai, quản lý một cách an toàn trong môi trường điện toán đám mây riêng. Cơ sở hạ tầng CNTT dựa trên mô hình Điện toán Thông minh hơn này giúp ĐHCNTT HCM cung cấp các ứng dụng dựa trên nền tảng điện toán đám mây, nhằm hỗ trợ các dịch vụ đào tạo ảo cho sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường. Hệ thống mới còn giúp trường Đại học Công nghệ Thông tin giải phóng các tài nguyên CNTT nội bộ cũng như nâng cao chất lượng trải nghiệm của sinh viên.

Cũng theo thỏa thuận hợp tác được ký ngày hôm nay, IBM sẽ hỗ trợ trường Đại học Công nghệ Thông tin xây dựng phòng thí nghiệm điện toán đám mây để hỗ trợ Trường trong các hoạt động nghiên cứu và cộng tác với các trường đại học hàng đầu trong khu vực. Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tham gia chương trình Học viện Điện toán Đám mây của IBM (IBM's Cloud Academy) cùng với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu khác trên thế giới, để đưa ra định hướng và triển khai điện toán đám mây trong quá trình đào tạo. Các phòng thí nghiệm điện toán đám mây của IBM trên toàn thế giới sẽ cung cấp môi trường điện toán đám mây và các hoạt động đào tạo với trọng tâm là “Nền tảng như là một dịch vụ” (Platform-as-a-Service layer). Giảng viên và nhân viên của ĐHCNTT sẽ có thể liên tục cập nhật kiến thức thông qua việc tham gia các hội thảo được tổ chức hàng quý về chủ đề điện toán đám mây.

Dòng sản phẩm IBM PureSystems cung cấp cho khách hàng một giải pháp thay thế cho các mô hình điện toán doanh nghiệp hiện tại, trong đó nhiều hệ thống manh mún đòi hỏi những tài nguyên rất lớn để thiết lập và duy trì. Hệ thống PureFlex System cho phép các tổ chức tạo và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT một cách hiệu quả hơn. Hệ thống PureApplication System giúp các tổ chức cắt giảm chi phí, hạ thấp độ phức tạp trong việc triển khai và quản lý nhanh chóng các ứng dụng. Hệ thống PureData System được tối ưu hóa cho môi trường điện toán đám mây và có thể hợp nhất hơn 100 cơ sở dữ liệu vào trong một hệ thống đơn nhất. Ngoài các mẫu ứng dụng web phổ biến được hỗ trợ bởi hệ thống PureApplication System, có thể sử dụng kết hợp cả hệ thống PureData và hệ thống PureApplication cho các tải công việc giao dịch
toàn diện.

(Khánh Trung)