Từ 1/2/2016: Cấp phép nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn qua mạng

Bộ Công Thương sẽ chính thức triển khai việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý và cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn qua Internet đối với xe mô tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn kể từ ngày 1/2/2016.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và triển khai các nội dung nêu tại Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 giữa Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm thực hiện cơ chế Hải quan một cửa quốc gia, trong thời gian quá độ trước khi tiến hành nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhập khẩu hoàn toàn qua Internet đối với một số loại hàng hóa, Bộ Công Thương đã có văn bản số 025/XNK-XXHH ngày 12/1/2015, theo đó đề nghị doanh nghiệp khi đăng ký nhập khẩu một số loại hàng hóa cùng với việc nộp hồ sơ giấy phải tiến hành nộp hồ sơ qua Internet.

Sau một thời gian triển khai, cho đến nay, việc cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương qua Internet đã được thực hiện thông suốt và không còn phát sinh vướng mắc. Ngày 19/1/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-BCT về Quy trình cấp phép nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ chính thức triển khai việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý và cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn qua Internet đối với xe mô tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn kể từ ngày 1/2/2016.

(Thanh Huyền)