Từ 2017: Cho phép thuê bao chuyển mạng giữ số

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ký Quyết định cho phép thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao với thời gian kéo dài ít nhất 6 tháng. Dịch vụ này hoàn thành trước ngày 30/6/2016 và thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ sẽ bắt đầu từ 1/1/2017. 

Từ 2017: Cho phép thuê bao chuyển mạng giữ số.Từ 2017: Cho phép thuê bao chuyển mạng giữ số.

Cụ thể, việc triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao nhằm cung cấp cho các thuê bao thông tin di động mặt đất khả năng lựa chọn theo nhu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao; nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông. Việc cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai đối với tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất trên phạm vi cả nước.

Bộ TT-TT cho phép thiết lập Trung tâm chuyển mạng quốc gia đặt tại Cục Viễn thông nhằm đầu tư nâng cấp hệ thống mạng lưới và xây dựng các hệ thống thiết bị tại doanh nghiệp viễn thông kết nối với Trung tâm. Việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao có thời gian thử nghiệm kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2016. Thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ bắt đầu từ 1/1/2017.

Thực tế hình thức chuyển mạng giữ số cũng đang được một số nước áp dụng thí điểm. Đây đơn thuần là hình thức thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng vẫn được phép giữ nguyên số thuê bao đang sử dụng. Hình thức này chỉ ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ kém khi thuê bao sẽ lần lượt giữ số nhưng muốn thay thế bằng một doanh nghiệp viễn thông có chất lượng (sóng, dịch vụ di động...) tốt hơn.

(NP)