Từ 22/7: Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng chính thức hoạt động

Sáng mai 22/7, Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng sẽ chính thức được khánh thành tại Công viên phần mềm Đà Nẵng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách thủ tục hành chính tại TP Đà Nẵng.

Người dân làm thủ tục một cửa điện tử tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nguồn Internet.Người dân làm thủ tục một cửa điện tử tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nguồn Internet.

Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử Đà Nẵng đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt vào tháng 7/2010 với 4 hợp phần chủ yếu: Hệ thống hạ tầng CNTT&TT gồm: Mạng đô thị thành phố Đà Nẵng, mạng không dây, mạng nội bộ, trung tâm Dữ liệu, Trung tâm Thông tin Dịch vụ công, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng cùng toàn bộ hệ thống máy tính; Hệ thống các ứng dụng bao gồm: các Dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ, các cơ sở dữ liệu nền dùng chung và khung CPĐT (eGovFrame) được xây dựng trên nền mã nguồn mở; Các chính sách về lĩnh vực CNTT&TT và Nguồn nhân lực CNTT & Truyền thông Đà Nẵng.

Việc khánh thành và đưa vào hoạt động toàn bộ hệ thống thông tin Chính quyền điện tử là một bước đột phá thúc đẩy sự chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang phương thức quản lý điện tử ở tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng.

Ông Phạm Kim Sơn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông cho biết: "Đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng triển khai một hệ thống thông tin Chính quyền điện tử một cách đồng bộ và hiện đại nhằm tăng cường tính hiệu quả và tính minh bạch của các cơ quan Nhà nước, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Việc vận hành hệ thống này cũng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, mở đường cho việc triển khai thành công mô hình Thành phố thông minh hơn trong những năm sắp đến".

Từ năm 2000, Đà Nẵng đã bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho các chính sách phát triển và ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước. Đà Nẵng đã xây dựng một số các dự án CNTT&TT từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để phục vụ cho các hoạt động của các cơ quan Nhà nước thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã từng bước xây dựng được nhiều ứng dụng phục vụ cho Chính quyền điện tử. Từ năm 2006, TP Đà Nẵng chính thức khởi động Dự án Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Đà Nẵng và đưa đến thành công của Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử ngày hôm nay.

Được biết, Lễ Khánh thành Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng nối tiếp chuỗi các sự kiện diễn ra tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử với chủ đề “Phát triển Chính phủ điện tử: Hạ tầng thông minh, hành chính hiện đại, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp” vừa diễn ra tại Đà Nẵng ngày 17/7.

Trước đó, Đà Nẵng cũng vừa khánh thành Hệ thống Quận/Phường điện tử đồng bộ, liên thông đầu tiên của Đà Nẵng tại Quận Liên Chiểu.

(Thanh Huyền)