Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thông tin liên lạc và Ngành Bưu điện

“Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi". Lời dạy đó của Bác đã luôn được ngành Bưu điện, VNPT thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thông tin liên lạc và Ngành Bưu điện

Thông tin liên lạc là mạch máu

Nhìn lại phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo trong những năm trước khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, có thể nhận thấy, công tác giao thông liên lạc luôn luôn được quan tâm đặc biệt. Các Nghị quyết của Đảng trong thời kỳ này đều đề cập đến công tác giao thông với những hướng dẫn và nhiệm vụ cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông. Thực tiễn phong trào cách mạng trong thời kỳ này cho thấy, mọi bước tiến của phong trào đều gắn liền với công tác giao thông như một nhân tố có tính quyết định. Hoạt động trong điều kiện bí mật, việc gây dựng, phát triển phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân luôn đi liền với việc phát triển mạng lưới giao thông liên lạc. Ngược lại, thực dân Pháp và tay sai cũng luôn luôn ý thức được điều đó nên đã không từ một thủ đoạn lùng sục, khủng bố nào để phá mạng lưới giao thông liên lạc của ta, coi đó là cách thức hữu hiệu nhất để phá hoại phong trào cách mạng, ngăn trở sự phát triển và lớn mạnh của phong trào. Vì vậy, công tác giao thông liên lạc trong những năm Đảng ta hoạt động bí mật luôn là một mặt trận quan trọng hàng đầu, đồng thời cũng là mặt trận nóng bỏng, nhiều hiểm nguy nhất. 

Trong suốt 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, dù bận trăm công nghìn việc với cương vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm thích đáng đến công tác thông tin liên lạc. Tư tưởng thông tin liên lạc phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân chính là một phần của tư tưởng chiến tranh nhân dân và cao hơn là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Ngày 17/1/1946, trong hoàn cảnh "nước sôi lửa bỏng" của những ngày đầu xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Người vẫn dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ để động viên cán bộ viên chức ở đây dốc lòng phục vụ chế độ mới. Cho đến những năm cuối đời, dù tuổi cao sức yếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm và những lời dạy hết sức quý báu đối với công tác thông tin liên lạc. Năm 1966, trong chuyến thăm Đoàn Sóng điện thuộc Bộ đội Thông tin liên lạc, Bác nói: “Thông tin liên lạc là dây thần kinh, mạch máu con người". Ngày 28/1/1969, không lâu trước khi vĩnh biệt chúng ta, trong thư khen gửi cán bộ chiến sỹ thông tin liên lạc, Bác đã đề ra 4 yêu cầu có tính nguyên tắc đối với thông tin liên lạc là: "Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”.

Qua các cuộc chiến tranh giữ nước, các thế hệ CBCNV giao bưu, thông tin đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Gần một vạn người con ưu tú của ngành Bưu điện đã ngã xuống trên khắp các chiến trường vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ giao bưu, thông tin liên lạc đã góp phần viết tiếp trang sử hào hùng đấu tranh đánh thắng mọi kẻ thù của dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tự hào là người “Bưu điện”

Bước vào thời kỳ mới của đất nước với việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vượt qua muôn vàn khó khăn thiếu thốn của đất nước sau chiến tranh, vượt qua khó khăn của cơ chế bao cấp, phá thế bao vây cấm vận của phương Tây, phát huy truyền thống trung thành, dũng cảm trong chiến đấu, Bưu điện Việt Nam lại cùng toàn Đảng, toàn dân viết nên những trang sử mới.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thông tin liên lạc, đứng trước các mâu thuẫn lớn giữa nhu cầu và khả năng, giữa hiện trạng và yêu cầu phát triển, giữa trình độ nước ta với khu vực và thế giới, hơn 30 năm đổi mới vừa qua, ngành Bưu điện với trụ cột là VNPT đã vượt lên chính mình, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm, thực hiện mục tiêu chiến lược: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội.

Nhờ quá trình đổi mới, diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Góp phần vào thành tựu chung của đất nước, đó là sự phát triển nhanh, mạnh vững chắc của VT-CNTT mà VNPT là doanh nghiệp chủ lực. Từ một quốc gia lạc hậu trong lĩnh vực này, Việt Nam đã “rút ngắn không gian, nối liền khoảng cách” với bè bạn, vươn lên sánh vai cùng các quốc gia, các vùng lãnh thổ; công nghệ mạng lưới, hệ thống các dịch vụ của VNPT tiến kịp với các nước tiên tiến. Thành quả đó có được nhờ sự quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Những thành tựu của ngành trong thời kỳ đổi mới đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao với nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là ngành kinh tế kỹ thuật đầu tiên được tặng thưởng Huân chương Sao vàng với thành tích là ngành tiên phong, đi đầu trong đổi mới với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, dịch vụ và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đảng và Nhà nước cũng luôn ghi nhận những đóng góp của VNPT trong suốt chặng đường phát triển. VNPT đã đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới. Đây là sự kiện quan trọng, là mốc son trong lịch sử vẻ vang của VNPT, đồng thời cũng là trọng trách đòi hỏi đội ngũ lao động VNPT tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu giành những thành tích cao trong những chặng đường phát triển tiếp theo. Những năm gần đây, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT đã triển khai Tái cơ cấu để đổi mới, thay đổi chính mình. Ba Tổng công ty VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT-Media ra đời đã tiếp thêm sức mạnh cho VNPT để ngày càng phát triển, khẳng định vị thế là doanh nghiệp chủ lực trên thị trường VT-CNTT Việt Nam. Trong bộn bề công việc của quá trình Tái cơ cấu, VNPT vẫn tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới, phát triển dịch vụ, tạo ra tốc tộ tăng trưởng cao, bảo đảm các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế được nhà nước giao cho.

Tự hào là “người Bưu điện”, trưởng thành và kế tục truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện, một ngành luôn được Đảng, Bác Hồ chăm lo, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ; học tập và làm theo những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngành Bưu điện nói chung và VNPT nói riêng đã, đang và sẽ chung tay góp sức vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn huyết mạch thông tin liên lạc trong mọi thời đại.

(Theo VNPT)